Торусна топологија - специјални курс, 23. децембар 2009.

Током школске 2009/2010. године, у оквиру Семинара Математички методи механике, одржава се двосеместрални курс Торусна топологија. Курс се организује у сарадњи са ЦГТА семинаром.

У среду, 23. децембара 2009. у 12 часова, наредно предавање на курсу држаће

Ђорђе Баралић:

"СИМПЛИЦИЈАЛНИ КОМПЛЕКСИ - ДЕФИНИЦИЈА И ОПЕРАЦИЈЕ НАД ЊИМА".

Курс се одржава у Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат.

детаљније

Математички методи механике, 23. децембар 2009.

Среда, 23. децембар 2009. у 14 часова

Љубица Опарница

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ СА ИЗВОДИМА РЕАЛНОГ РЕДА

Састанци Семинара одржавају се у Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат.

детаљније

Састанци одељења за математику, 18. и 21. децембар 2009.

Петак, 18.12.2009  14 часова, сала 2 САНУ МАТЕМАТИЧКИ ИНСТИТУТ САНУ

Милутин Достанић, Математички факултет, Универзитет у Београду

ТРАГОВИ ОПЕРАТОРА

Садржај: Предавање ће бити посвећено траговима, односно регуларизованим траговима, нуклеарних, диференцијалних, полуограничених дискретних и ненуклеарних интегралних оператора.

Такође, биће речи о формули трага Крејна Лившица за ненуклеарне и нуклеарне пертурбације самоконjугованих оператора. Биће наведена мотивација као и неки типични резултати за сваку од ових врста оператора.

Понедељак, 21.12.2009  12 часова, сала 2 САНУ МАТЕМАТИЧКИ ИНСТИТУТ САНУ

Professor Milcho Tsvetkov, Institute of Astronomy, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia

ASTROINFORMATICS: WIDE-FIELD PLATE DATABASE

Abstract: The newly born area of Astroinformatics has emerged as an interdisciplinary area from Astronomy and modern information and communication technologies, based on the modern Internet developments. Recently, four institutes of the Bulgarian Academy of Sciences launched a joint project called Astroinformatics and aimed at the development of the necessary methods and techniques.

As a truly interdisciplinary area Astroinformatics has arisen from the need of ICT methods for preservation and exploitation of the scientific, cultural and historic heritage of astronomical observations. The Wide-Field Plate Data Base is an ICT project of the Institute of Astronomy, which has been launched in 1991, by the Working Group Wide-Field Sky Surveys of the International Astronomic Union (IAU) and is unique by its nature at the international level. So far 300,000 plates have been already digitized through several European research programs. As a result, image-data is collected with about 2TB size and it tends to rise up to 1PB. The access, manipulation and science data-mining of such a huge amount of information is a serious challenge for the ICT community and the efforts in this direction are funded by European scientific programs as COST Action 283, FP6 \& FP7 of the European Virtual Observatory, the Humboldt Foundation of Germany, and recently, by the Bulgarian National Science Foundation (Ministry of Education and Science of Bulgaria, DO-02-273 and DO-02-275).

Dr Ognyan Kounchev, Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia

APPLICATION OF NEW WAVELET ANALYSIS METHOD TO ASTRONOMICAL IMAGES

Abstract: There has been a number of applications of Wavelet Analysis to the processing and compression of Astronomical images, see the works of F. Murtagh and J.-L. Starck. In several papers of J.-L. Starck and coauthors they apply the so-called curvelets which were developed by D. Donoho (Stanford) and Emannuel Candes (Caltech). The curvelets have appeared as an attempt to compensate the inability of the traditional multidimensional wavelets to catch the edge effects of multidimensional images. Although the curvelets provide a sparse representation of the two-dimensional images they are rather clumsy mainly due to the lack of genuine wavelet properties, and also since they are a highly redundant family. We propose to apply the polyharmonic wavelets (which have been developed by the author)  for the analysis of Astroimages. Recently, they have shown an essential advantage over other methods at least for the representation and compression of chains.

детаљније

Семинар за геометрију, визуелизацију и образовање са применама, 17. децембар 2009.

У четвртак, 17.12.2009. у 17:00 часова у просторији 843, Математички факултет, V спрат, предавање ће одржати проф. Стана Никчевић.

Назив предавања: Геометрија вокерових (Walker) многострукости

Апстракт: Представила бих основне резултате у геометрији вокерових многострукости. Вокерове многострукости су псеудо-риманове многострукости које допуштају нетривијално паралелно нул раванско поље. Оне омогућавају испитивање неких основних разлика у геометријама риманових и псеудо-риманових многострукости, и добро илуструју феномене који се појављују у пседо-римановој геометрији који су битно различити од оних који се појављују у римановој геометрији, односно различитости условљене преласком са позитивно дефинитне метрике на индефинитну метрику. Приказивање геометрије псеудо-риманових многострукости  се заснива на анализи кривинских особина многострукости,која омогућава добијање геометријских и тополошких резултата везаних за полазне многострукости. Посебно ћу представити многострукости димензије 3 као посебно интересантне, а затим многострукости димензије 4,које омогућавају прелазак на више димензије. Даћу и кратак осврт на хермитску геометрију вокерових многострукости и представити неке специјалне вокерове многострукости.

Основа овог излагања је управо публикована књига: The Geometry of Walker Manifolds чији су аутори: Miguel Brozos-Vazquez, Eduardo Garsia-Rio, Peter Gilkey, Стана Никчевић, Ramon Vazques-Lorenzo, у издању Morgan&Claypool Publishers, у серији Synthesis Lectures on Mathematics and Statistics, едитор серије: Stevan G. Krantz.

детаљније

Торусна топологија-специјални курс, 16. децембар 2009.

Током школске 2009/2010. године, у оквиру Семинара Математички методи механике, одржава се двосеместрални курс Торусна топологија. Курс се организује у сарадњи са ЦГТА семинаром.

Наредно предавање у оквиру курса одржаће се у среду, 16. децембра 2009. у 12 часова на Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат.

Предавач је Владимир Грујић: "РЕАЛИЗАЦИЈА СТАСЕВЉЕВИХ ПОЛИТОПА".

детаљније

ЦГТА семинар, 15. децембар 2009.


Састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 15. децембар 2009, 18-20h на Математичком факултету (пројектор сала IV спрат).

Предавач је Раде Живаљевић: "Локално конструктибилне сфере и многострукости према дисертацији Бруна Бенедетија - отворена питања и проблеми".

детаљније

ARGO семинар, 16. децембар 2009.

Наредни састанак Argo семинара одржаће се у среду 16.12. од 17:15 у Јагићевој улици.

Програм семинара:

1. Бојан Маринковић: Гостовање у оквиру DEUKS пројекта: О повезивању хетерогених "overlay" мрежа

2. Аљоша Обуљен: Метода за поравнање на нивоу речи заснована на двојезичном корпусу поравнатом на нивоу реченице

Кратке апстракте предавања можете наћи на:
http://argo.matf.bg.ac.rs/seminar/najave.html

детаљније

Семинар за примењену математику, 15. децембар 2009.

Уторак, 15.12.2009. у 14:15, сала 301ф  МИ САНУ:
Доц. др Саша Лазаревић, Faculty of Organizational Sciences, Belgrade

THE DEVELOPMENT OF NEURAL NETWORK IN FORM OF XML WEB SERVICE FOR SOLVING THE PROBLEMS OF DATA MINING'S CLASSIFICATION

Abstract: Various classification algorithms/tools became available due to a surge of interdisciplinary research interests in the areas of data mining and knowledge discovery. The approach proposed in this paper redefines the commonly used form of Neural Network as stand-alone software and proposed Neural Network as distributed software component. The objective is to expose a neuro­classifier in form of XML Web Service.

Key words and phrases:  Data Mining and Data Base Modeling, Software for Data Analysis, Data Mining, Classification, Neural Network.

детаљније

Свечана седница поводом објављивања 100. броја часописа "Publications de l'Institut Mathematique", 18. децембар 2009.

Свечана седница Редакције поводом објављвања 100. броја часописа "Publications de l'Иnstitut Mathematique" одржаће се 18. децембра од 12:30 часова у сали 2 на I спрату Српске академије наука и уметности, Кнеза Михаила 35.

детаљније

Семинар за геометрију, визуелизацију и образовање са применама, 10. децембар 2009.

У четвртак, 10.12.2009. у 17:00 часова у просторији 843, Математичког факултета, V спрат, предавање ће одржати Гордана Стојановић.

Назив предавања: "Вишеструко регуларна улагања многострукости у еуклидске просторе (II део)

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести