Упис на мастер академске студије 2010/2011.

детаљније

ЦГТА семинар, 19. октобар 2010.

Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 19. октобра 2010, од 18-20h на Математичком факултету, IV спрат, пројектор сала.

Предавач: Ђорђе Баралић

Назив предавања: Грасманиан G(n,n)

Апстракт:

Грасманиан G(n,n) свих n-димензионалних подпростора у 2n-димензионалном простору поседује природну инволуцију (Z_2-дејство) која сваком подпростору додељује његов ортогонални комплемент. Биће изложени резултати Романа Карасева који се односе на кохомолошки индекс ове инволуције.

Напомена: Студентски семинар "Жива математика" одржаће се у среду, 20. октобра, од 12-14h у сали за семинаре Математичког института САНУ(Кнез Михаилова 36, III спрат)

Предавач: Божидар Јовановић

Назив предавања: Шта су то потпуно интеграбилни Хамилтонови системи.

детаљније

Састанак Одељења за математику, 22. октобар 2010.

Наредни састанак Одељења за математику одржаће се у петак, 22.10.2010. у 14 часова, у сали 2 САНУ.

Предавач: Проф. др Данило Растовић, Control systems group, Загреб

Назив предавања: НЕКИ ПРИСТУПИ ВАРИЈАЦИОНОЈ МЕТОДИ У ТЕОРИЈИ РЕАКТОРА ФУЗИЈЕ

Садржај: У предавању даје се преглед резултата предавача из математичких проблема реактора фузије. Vlasov-Poisson-Fokker-Planck једнаџба иона се стабилизира помоћу изучавања Boltzmannove једнаџбе за неутроне. Методама фази логичких контролера изводи се праћење детерминистичког понашања дистрибуције иона и електрона, а помоћу максимума ентропије за стохастички случај. То све омогућава примјену Ott-Grebogi-York методе на управљање процесом смјештавања плазме код токамака.

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 21. октобар 2010.

У четвртак 21.10. у 17:15 часова у сали 301ф  Математичког Института САНУ, Кнез Михајлова 35 одржаће се састанак Семинара на ком ће предавање одржати др Владица Андрејић, Математички факултет, Београд.

Назив предавања: Принцип дуалности и Фидлерови тензори

Апстракт: Познато је да принцип дуалности важи за Риманове Осерманове многострукости. Овога пута питамо се мора ли тензор кривине за који важи принцип дуалности бити Осерманов. Потврдан одговор дајемо у случају димензије три. По резултатима Фидлера, сваки тензор кривине може се расписати као линеарна комбинација тензора кривине који су генерисани косо симетричном билинеарном формом. Покушаћемо да запишемо принцип дуалности преко Фидлерових тензора, а позитиван одговор на наше питање имамо и у случају само једног Фидлеровог члана.

детаљније

Семинар за примењену математику, 19. октобар 2010.

Наредни састанак Семинара за примењену математику одржаће се у уторак, 19.10.2010. у 14:15, сала 301ф МИ САНУ.


Предавач: Душан Савић, Faculty of Organizational Sciences, University in Belgrade

Назив предавања: EXTENDED SOFTWARE ARCHITECTURE BASED ON SECURITY PATTERNS

Abstract: One of the major activities in software design is defining software architecture. Before designing software structure and software behavior we have to define its architecture. In this paper we have proposed three-tiered software architecture. This software architecture extends application logic tier with security. We have implemented two important security issues: authentication and authorization processes.

These processes are implemented through software patterns. The software patterns have the particular place in the Proposed Software Architecture (PSA). In this paper, we have presented these software patterns and explained why they are important in PSA.
Keywords: software architecture, software patterns, authentication and authorization processes, software development process.

детаљније

Семинар Катедре за рачунарство и информатику - 14. октобар 2010.

Наредни састанак семинара Катедре ће се одржати у четвртак (не у среду) 14. 10. 2010. у сали 718 са почетком у 18h.

На семинару ће бити приказане 3 мастер тезе:

Александар Картељ
Решавање проблема минималне енергетске повезаности у графу коришћењем генетског алгоритма

Мирјана Маљковић
Дизајн и имплементација подсистема за наставничке белешке система СтудИнфо

Ивана Радин
Oracle алати у развоју пословних информационих система

Више информација о семинару могуће је пронаћи на:
http://computing.matf.bg.ac.rs

детаљније

ЦГТА семинар, 12. октобар 2010.

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 14. октобар 2010.

детаљније

Семинар за примењену математику, 12. октобар 2010.

детаљније

Математички факултет и Музеј примењене уметности

У оквиру промотивних активности нашег Факултета и сарадње са осталим сродним и мање сродним институцијама, у Музеју примењене уметности у склопу одржавања 45. октобарског салона, између осталог биће организована секција под називом Игрица. Основна идеја јесте да се публици представи начин израде игрица, као и да се укаже на то да игрица осим забавног  може имати и едукативни карактер и да се може примењивати и наћи своје место и у музејима. Публици ће се са Математичког факултета представити професор Душан Тошић, као и неколицина наших студената.

Најаву овог догађаја можете наћи на странама:

http://www.mpu.rs/srpski/edukacija/vremeplov/45_dos/radionice.php

http://www.mpu.rs/srpski/index.htm

Скенирану позивницу можете наћи овде.

Фотографије можете погледати на страни:
http://www.matf.bg.ac.rs/galerije/

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести