Изборни модул рачунарство и информатика (2МР) (акр.2009)

Дипломске академске студије (мастер) студијског програма математика

1. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 1  2+3+2  9
2. Изборни предмет 2  2+3+2  9
3. Самостални истраживачки рад 1  0+0+6  2
4. Дипломски рад, 1. део  0+0+0  10
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 3  2+3+2  9
2. Изборни предмет 4  2+3+2  9
3. Самостални истраживачки рад 2
 0+0+6  2
4. Дипломски рад, 2. део  0+0+0  10
Укупно  40  60


ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА МОДУЛА 2МР (група 2ИПМР)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Формалне методе 2+3+2 9
2. Биоинформатика
2+3+2 9
3. Теорија језика и аутомата 2+3+2 9
4. Криптографија
2+3+2 9
5. Геометријски алгоритми 2+3+2 9
6. Паралелни алгоритми 2+3+2 9
7. Алгоритми текста 2+3+2 9
8. Математичко програмирање и оптимизације 2+3+2 9
9. Програмирање за  Веб 2+3+2 9
10. Дизајн програмских језика 2+3+2 9
11. Семантика програмских језика 2+3+2 9
12. Функционално програмирање 2+3+2 9
13. Развој мултимедијалних система 2+3+2 9
14. Рачунарска графика 2 2+3+2 9
15. Дистрибуиране и објектне базе података 2+3+2 9
16. Истраживање података 2+3+2 9
17. Трансакциона обрада 2+3+2 9
18. Развој софтвера 2 2+3+2 9
19. Основи управљања 2+3+2 9


 
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести