Изборни модул астрофизика (2АФ)

Мастер академске студије, студијски програм Астрономија и астрофизика

  • Модул: Астрофизика
  • Дужина студија: 1 година (2 семестра)
  • Укупан број ЕСПБ: 60
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године
  • Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде

1. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 1  3+2+2  8
2. Изборни предмет 2  3+2+2  8
3. Изборни предмет 3

 0+0+7

(0+2+4)

 6
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 4  3+2+2  8
2. Студијски истраживачки рад 2
 0+0+12  10
3. Мастер рад  0+0  20
Укупно  40 (39)
 60


ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА МОДУЛА 2АФ (група 2ИПМЛ)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Компактни објекти у астрофизици 3+2+2 8
2. Релативистичка квантна механика 3+2+2 8
3. Увод у вангалактичку астрономију 3+2+2 8
4. Интерпретација астрономских спектара 3+2+2 8
5. Међузвездана материја 3+2+2 8
6. Теорија релативности и космолошки модели 3+2+2 8
7. Небеска механика 3+2+2 8
8. Физика чврстог стања 3+2+2 8
9. Школска пракса 0+4+2 6
10. Студијски истраживачки рад 1
0+0+7 6
11. Педагогија са психологијом
4+0+2 6
12. Педагогија
2+0+1 3
13. Психологија
2+0+1 3
14. Специјални курс
3+2+2 8
15. Предмет са другог програма или модула мастер студија 1 3+2+2 8
16. Предмет са другог програма или модула мастер студија 2 3+2+2 8

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести