Одељење за математику, 24. децембар 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак 24. децембра 2021. са почетком у 14.15 часова.

Предавач: Марија Јелић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: КОМПЛЕКСИ УПАРИВАЊА ГРАФОВА

Апстракт:
Предавање ће бити посвећено комплексима упаривања графова. За дати граф G, комплекс упаривања M(G) (енг. matching complex) је симплицијални комплекс чији скуп темена одговара скупу ивица графа G, а симплекси одговарају скуповима ивица које су несуседне по паровима. О комбинаторици и топологији ови комплекса највише резултата познато је када је граф G комплетан, комплетан бипартитан, пут или стаза. На предавању ће бити дат кратак преглед познатих резултата везаних за ове комплексе. Затим ћемо се фокусирати на комплексе упаривања дрвета. M. Marieti и D. Testa су показали да је комплекс упаривања произвољног дрвета контрактибилан или хомотопски еквивалентан букету сфера. Међутим, осим за путеве, бројеви и димензије сфера нису познати. На предавању ће бити показано како се за једну класу дрвета, тзв. графове гусенице, може одредити тачан хомотопски тип комплекса упаривања помоћу теорема о фибрама пресликавања посета (теореме сродне тврђењу које је познато под називом Quillen fiber lemma), и како ова техника геометријски илуструје интересантне комбинаторне формуле које се појављују у хомотопском типу.

Регистрација за учешће на семинару је доступна на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N
Уколико желите само да пратите предавање, без могућности активног учешћа, пренос је доступан на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести