Геометрија, образовање и визуализација са применама, 20. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 20. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Милан Златановић, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Наслов предавања: НЕСИМЕТРИЧНА ТЕОРИЈА ГРАВИТАЦИЈЕ И SASAKI-EINSTEIN 5-МНОГОСТРУКОСТИ

Апстракт:
Разматрају се конексије са тотално антисиметричном торзијом на несиметричној Римановој многострукости које задовољавају Einstein-ову метричку једначину. Нађени су потребни и довољни услови под којима Хермитске, пара-Хермитске, конткактне и пара-контактне многострукости (M,G=g+F) задовољавају Einstein-ову метричку једначину. Добијени услови су изражени у терминима Нијенхуис тензора и спољашњег производа антисиметричног дела метрике. У димензији 5, добијамо да је егзистенција конексије са антисметричном торзијом која задовољава Einstein-ову метричку једначину, еквивалентна егзистенцији Sasaki-Einstein 5-многострукости и обратно, свака Sasaki-Einstein 5-многострукост генерише две фамилије конексија са антисиметричном торзијом која задовољава Einstein-ову метричку једначину.

Литература:
1. Stefan Ivanov, Milan Lj. Zlatanović, Connection on Non-Symmetric (Generalized) Riemannian Manifold and Gravity, Classical and Quantum Gravity, Volume 33, Number 7, 075016, (2016).
2. Stefan Ivanov, Milan Lj. Zlatanović, Non-symmetric Riemannian gravity and Sasaki-Einstein 5-manifolds, Classical and Quantum Gravity 37, (2020)


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести