Изборни модул астрофизика

Основне академске студије студијског програма астрономија и астрофизика

- Студије трају 4 године и имају обим од 240 ЕСПБ
- Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године
- Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде

1. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Општа астрономија 1 2+2+1 5
2. Математика 1 4+4 9
3. Механика 4+3+3 10
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Општа астрономија 2 2+2+1 5
2. Математика 2 4+4 9
3. Термодинамика 4+3+3 10
4. Основни софтверски алати у астрономији 2+2 6
5. Изборна листа АФ1* бар 2+2 6
Укупно бар 54
60


Изборна листа АФ1*
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Енглески језик 1 2+0 3
2. Програмирање 1 2+2+1 6
3. Енглески језик 2 2+0 3

* Студент бира најмање 6 ЕСПБ у било којој комбинацији предмета из ове листе изборних предмета.

2. Година


3. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Општа астрофизика 1  2+2+1 6
2. Математика 3  4+4 9
3. Електромагнетизам 4+3+3 10
4. Изборни блок АФ1
бар 2+2 бар 5
4. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Општа астрофизика 2
2+2+1 6
2. Математика 4
4+4 9
3. Таласи и оптика
4+3+3 10
4. Изборни блок АФ2 бар 3+2 бар 5
Укупно бар 55
бар 60


Изборни блок АФ1
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Основи математичке физике
2+2
5
2. Математичка физика 1
4+3
6
Изборни блок АФ2
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Основи теоријске механике
3+2
5
2. Теоријска механика
4+4
6


3. Година


5. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Обрада астрономских посматрања 1
3+2 6
2. Инструменти и технике астрофизичких посматрања
4+2
7
3. Изборни блок АФ3 бар 3+2 бар 7
4. Изборни блок АФ4 бар 2+2 бар 5
5. Изборни блок АФ5 бар 2+2 бар 6
6. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Обрада астрономских посматрања 2 2+2 5
2. Астрофизичка посматрања
1+2+4
4
3. Динамика космичке плазме 2+2 5
4. Изборни блок АФ6 бар 4+2+2 10
5. Изборни блок АФ7 2+2 5
Укупно бар 51 бар 60


Изборни блок ААФ3
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Квантна теоријска физика
4+3 8
2. Квантна механика 1
3+2 7
Изборни блок ААФ4
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Основи електродинамике
3+2 6
2. Електродинамика 1
2+2
5
Изборни блок АФ5
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Математичка физика 2
4+4 7
2. Статистичка физика 1
2+2 6
3. Динамика Сунчевог система 3+3 6
Изборни блок АФ6
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Физика атома 4+2+3 10
2. Физика атома и молекула
4+2+2
10
Изборни блок АФ7
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Електродинамика 2
2+2 5
2. Основи статистичке физике
2+2 5


4. Година


7. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Физички принципи структуре звезда 2+2 6
2. Радио-астрономија 2+2 5
3. Теорија звезданих спектара 3+2 7
4. Звездана статистика 2+2 5
5. Историја астрономије 4+0 5
6. Изборни блок АФ8 бар 4+0 бар 5
8. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Модели и еволуција звезда 2+2 6
2. Радио-астрофизика 2+2 6
3.
Кинематика звезда и динамика звезданих система 2+2 5
4. Методика наставе астрономије 2+2 4
5. Изборни блок АФ9 бар 2+2 бар 5
Укупно бар 45 бар 60


Изборни блок АФ8
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Нуклеарна физика
4+2+3
7
2. Диференцијална геометрија
4+2
6
3. Педагогија са психологијом 4+0 5
Изборни блок АФ9
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Физика јонизованих гасова
2+0+3
6
2. Квантна механика 2
3+2
6
3. Статистичка физика 2 2+2 5
4. Увод у филозофију 2+2 5Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести