Приступна предавања за изборе у наставничка звања

2021.

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Рачунарство и информатика

На конкурс се пријавио 1 кандидат: др Мирко Спасић

Наслов предавања: „SOLID принципи у дизајну софтвера“

Датум и време одржавања: уторак, 26.10.2021. године у 10 часова преко webex платформе.

Детаљи приступа су:
https://matf.webex.com/meet/janicic

Чланови комисије:

- др Предраг Јаничић, ред. проф.
- др Ненад Митић, ред. проф.
- др Владимир Филиповић, ред. проф.
- др Зоран Огњановић, научни саветник (МИ САНУ)

Датум објављивања: 19.10.2021.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор два доцента са пуним радним временом за ужу научну област: Рачунарство и информатика.

На конкурс су се пријавила два кандидата:

др Сана Стојановић Ђурђевић и
др Ивана Танасијевић.

Датум, време и место одржавања: понедељак, 23.08.2021. године, са почетком у 12 часова - онлајн, преко WebEx платформе. Линк за приступ: https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m47a1c3e7fb872be0baca601ac059be

Тема: "Оптимизације у базама података"

Чланови комисије:

- др Предраг Јаничић, ред. проф.
- др Ненад Митић, ред. проф.
- др Миодраг Живковић, ред. проф.
- др Владимир Филиповић, ред. проф.
- др Зоран Огњановић, научни саветник МИСАНУ

Датум објављивања: 16.08.2021.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента са пуним радним временом за ужу научну област: Алгебра и математичка логика
На конкурс се пријавио један кандидат: др Александра Костић

Предавање ће се одржати путем Wебеx платформе, линк за приступ:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m1bb05de0be2d0d3adca5c277bb98f777

Датум, време и место одржавања: Субота 31. јул, са почетком у 12 часова- online, преко WebEx платформе.

Тема: Увод у Булове алгебре.

Чланови комисије:

- проф. др Зоран Петровић, редовни проф.  (председник)
- проф. др Небојша Икодиновић, ванр. проф.
- проф. др Горан Ђанковић, ванр. проф.
- проф. др Зоран Пуцановић, ванр. проф. Грађевинског факултета.

Датум објављивања: 23.07.2021.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента са пуним радним временом за ужу научну област: Топологија

На конкурс се пријавио један кандидат: др Марија Јелић Милутиновић

Наслов предавања: „Борсук-Уламова теорема и примене".

Датум, време и место одржавања: уторак, 03.08.2021. године у 10.15 часова

Чланови комисије:

- др Синиша Врећица, ред. проф.
- др Владимир Грујић, ван. проф.
- др Раде Живаљевић, научни саветник МИСАНУ

Датум објављивања: 22.07.2021.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Рачунарство и информатика.

Предавање ће се одржати путем Wебеx платформе, линк за приступ:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m94c079dbd733bc1cd91b9cb1721b601d

На конкурс се пријавило 3 кандидата: др Ивана Танасијевић, др Сана Стојановић Ђурђевић и др Сташа Вујичић Станковић.

Наслов предавања: „Издвајање компоненти јаке повезаности у усмереном графу“

Датум и време одржавања: среда, 7.4.2021. године
- у 9 часова , др Ивана Танасијевић
- у 9.30 часова, др Сана Стојановић Ђурђевић
- у 10 часова, др Сташа Вујичић Станковић

Чланови комисије:

- др Миодраг Живковић, ред. проф.
- др Предраг Јаничић, ред. проф.
- др Ненад Митић, ред. проф.
- др Владимир Филиповић, ред. проф.
- др Зоран Огњановић, научни саветник МИ  САНУ

Датум објављивања: 31.3.2021.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Математичка анализа

На конкурс се пријавио један кандидат: др Златко Лазовић

Наслов предавања: „Теореме о средњој вредности диференцијалног рачуна"

Датум, време и место одржавања: четвртак, 18.02.2021. године у 11 часова

Чланови комисије:

- др Зоран Каделбург, проф. емеритус
- др Драгољуб Кечкић, ред. проф.
- др Иван Аранђеловић, ред. проф. Машинског факултета

Датум објављивања: 10.02.2021.


2020.

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Математичка анализа (РФА)

На конкурс се пријавио један кандидат: др Милан Лазаревић

Наслов предавања: „Елементарни оператори и трансформери типа унутрашњег производа на идеалима компактних оператора у Хилбертовом простору".

Датум, време и место одржавања: среда, 06.01.2021. године у 12.00 часова

Чланови комисије:

- др Данко Јоцић, ред. проф.
- др Стефан Милошевић, доц.
- др Петар Мелентијевић, доц.
- др Оливера Михић, ред. проф. ФОН

Датум објављивања: 29.12.2020.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Комплексна анализа

На конкурс се пријавио један кандидат: др Марек Светлик

Наслов предавања: „Дирихлеов проблем за Лапласову једначину на областима у равни“

Датум, време и место одржавања: четвртак, 08.10.2020. године у 11 часова у Р-лабу.

Чланови комисије:

- Академик  Миодраг Матељевић
- др Милош Арсеновић, ред. проф.
- др Борислав Гајић, виши научни сарадник МИ САНУ

Датум објављивања: 01.10.2020.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Рачунарство и информатика

На конкурс се пријавило два кандидата: др Данијела Симић и др Сана Стојановић Ђурђевић.

Наслов предавања: „Брза Фуријеова трансформација (ФФТ)".

Датум, време и место одржавања: уторак, 08.09.2020. године:
 у 13.00 часова- др Данијела Симић
 у 13.30 часова- др Сана Стојановић Ђурђевић

Чланови комисије:

- др Миодраг Живковић, ред. проф.
- др Предраг Јаничић, ред. проф.
- др Владимир Филиповић, ред. проф.
- др Зоран Огњановић, научни саветник МИСАНУ

Датум објављивања: 28.08.2020.


2019.

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Математичка анализа

На конкурс се пријавио један кандидат: др Петар Мелентијевић
Наслов предавања: „Проблем Хавинсона за хармонијске функције у полупростору и лопти у R^n".

Датум, време и место одржавања: четвртак, 10.10.2019. године у 12 часова

Чланови комисије:

- др Данко Јоцић, ред. проф.
- др Оливера Михић, ред. проф.
- др Стефан Милошевић, доц.

Датум објављивања: 03.10.2019.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Математичка анализа

На конкурс се пријавио један кандидат: др Петар Мелентијевић
Наслов предавања: „Проблем Хавинсона за хармонијске функције у полупростору и лопти у R^n".

Датум, време и место одржавања: среда 21.08.2019. године у 12 часова

Чланови комисије:

- др Данко Јоцић, ред. проф.
- др Оливера Михић, ред. проф.
- др Бранка Павловић, доц.
- др Стефан Милошевић, доц.
- др Владимир Божин, доц.

Датум објављивања: 14.08.2019.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор два доцента за ужу научну област: Рачунарство и информатика

На конкурс се пријавило четири кандидата:
- др Чукић Иван
- др Стојановић Ђурђевић Сана
- др Мишковић Стефан
- др Вујичић Станковић Сташа

Наслов предавања: "Управљање меморијом на не-виртуелним и виртуелним системима"

Датум, време и место одржавања:  среда 28.08.2019.  сала 704/IV спрат, по следећем распореду:

1) У 10.00 сати - др Сташа Вујичић Станковић
2) У 10.30 сати - др Стефан Мишковић
3) У 11.00 сати - др Сана Стојановић Ђурђевић
4) У 11.30 сати - др Иван Чукић


Чланови комисије:
проф. др Ненад Митић, редовни професор;
проф. др Миодраг Живковић, редовни професор;
др Зоран Огњановић

Датум објављивања: 31.07.2019.


2018.

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Рачунарство и информатика

На конкурс се пријавило четири кандидата:
- Вујичић Станковић др Сташа
- Мишковић др Стефан
- Стојановић Ђурђевић др Сана
- Чукић др Иван

Наслов предавања: "Дајкстрин алгоритам за налажење најкраћих путева од задатог чвора у графу до свих осталих чворова"

Датум, време и место одржавања: среда 26.12.2018. године у 09:00 часова, сала 710/IV спрат (зборница)

Чланови комисије:
проф. др Ненад Митић, редовни професор;
проф. др Гордана Павловић Лажетић, редовни професор;
проф. др Миодраг Живковић, редовни професор;
проф. др Предраг Јаничић, редовни професор;
др Зоран Огњановић

Датум објављивања: 18.12.2018.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Диференцијалне једначине

На конкурс се пријавио један кандидат: Др Марија Микић

Наслов предавања: „Гронвалова неједнакост и њене примене“

Датум, време и место одржавања: уторак 23.10.2018. године у 14 часова, сала 710/IV спрат (зборница)

Чланови комисије:
- Др Ђорђе Кртинић, доцент
- Проф. др Небојша Лажетић, редовни професор у пензији
- Др Миодраг Спалевић, редовни професор Машинског факултета

Датум објављивања: 15.10.2018.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор два доцента за ужу научну област: Рачунарство и информатика

На конкурс се пријавило шест кандидата.

Кандидати:

др Сташа Вујичић Станковић
др Игор Икодиновић
др Стефан Мишковић
др Нина Радојичић
др Сана Стојановић Ђурђевић
др Иван Чукић

Наслов предавања: „Динамичка алокација меморије и динамичке структуре података“

Датум, време и место одржавања: среда 29.08.2018. године почев од 9 часова, на сваких 45 минута, сала 704/IV спрат

Чланови комисије:

- др Ненад Митић, ред. проф.
- др Предраг Јаничић, ред.проф.
- др Гордана Павловић Лажетић, ред. проф.
- др Саша Малков, ванр. проф.
- др Филип Марић, ванр. проф.
- др Мирослав Марић, ванр. проф.
- др Милан Банковић, доц.
- др Александар Картељ, доц.
- др Јована Ковачевић, доц.
- др Весна Маринковић, доц.
- др Младен Николић, доц.
- др Милена Вујошевић Јаничић, доц.
- др Зоран Огњановић, научни сарадник МИ САНУ

Датум објављивања: 21.08.2018.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Математичка анализа

На конкурс се пријавио један кандидат: Др Стефан Милошевић

Наслов предавања: „Тејлорове формуле“

Датум, време и место одржавања: среда 04.04.2018. године у 15 часова, сала 710/IV спрат (зборница)

Чланови комисије:
Проф. др Данко Јоцић, редовни професор
Др Ђорђе Кртинић, доцент
Др Миодраг Спалевић, редовни професор
Машински факултет

Датум објављивања: 26.03.2018.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Диференцијалне једначине

На конкурс се пријавио један кандидат: Др Игор Уљаревић

Наслов предавања: „Шварцов извод и Штурм-Лиувилови оператори“

Датум, време и место одржавања: четвртак 29.03.20 18. године у 13 часова, сала 710/IV спрат (зборница)

Чланови комисије:
Проф. др  Дарко Милинковић, редовни професор
Др Борислав Гајић, виши научни сарадник МИ САНУ
Др Јелена Катић, доцент

Датум објављивања: 21.03.2018.


2017.

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Комплексна анализа

На конкурс се пријавио један кандидат: Др Бобан Карапетровић

Наслов предавања: „Кебеова ¼ теорема“

Датум, време и место одржавања: четвртак 16.11.2017. године у 10 сати, сала 710/IV спрат (зборница)

Чланови комисије:
Проф. др Миодраг С. Матељевић, редовни професор
Др Владимир Божин, доцент
Др Божидар Јовановић, научни саветник МИ САНУ

Датум објављивања: 08.11.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Математичка анализа

На конкурс се пријавио један кандидат: Јована Николић

Наслов предавања: „Ојлерове смене у интегралима“

Датум, време и место одржавања: четвртак 16.11.2017. у 11 сати, сала 710/IV

Чланови комисије:
Проф. др Драгољуб Кечкић, ванредни професор
Др Јелена Катић, доцент
Др Борислав Гајић, виши научни сарадник МИ САНУ

Датум објављивања: 06.11.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Математичка анализа.

На конкурс се пријавио један кандидат: др Александра Маринковић

Наслов предавања: „Стоксова теорема“

Датум и време одржавања: среда, 15.11.2017. у 11 сати, сала Длаб.

Чланови комисије:
Проф. др Драгољуб Кечкић, ванредни професор;
Др Јелена Катић, доцент;
Др Борислав Гајић, виши научни сарадник МИ САНУ.

Датум објављивања: 01.11.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Астрономија

На конкурс се пријавио један кандидат: др Бојан Новаковић

Наслов предавања: „Настанак земљоликих планета“

Датум и време одржавања: уторак 24.10.2017. у 15 сати, сала 809/IV

Чланови комисије:
Академик Зоран Кнежевић, научни саветник АОБ;
Проф. др Анђелка Ковачевић, ванредни професор;
Др Бојан Арбутина, доцент.

Датум објављивања: 13.10.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Геометрија

На конкурс се пријавио један кандидат: др Иван Димитријевић

Наслов предавања: „Билинеарна форме и класификација хиперповрши другог реда“

Датум и време одржавања: уторак 10.10.2017. у 16:00, сала 710

Чланови комисије:
Проф. др Зоран Ракић, ред. проф;
Др Мирослава Антић, доцент;
Проф. др Стана Никчевић, ред. проф. Универзитета у Новом Пазару.

Датум објављивања: 03.10.2017.

 


 

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Рачунарство и информатика

На конкурс се пријавио један кандидат: др Милан Банковић

Наслов предавања: „SMT решавачи“

Датум и време одржавања: уторак 06.06.2017. у 14 сати

Чланови комисије:
Проф. др Филип Марић, ванр. проф
Проф. др Предраг Јаничић, ред. проф
Зоран Огњановић, научни саветник, Математички институт

Датум објављивања: 26.05.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Алгебра и математичка логика

На конкурс се пријавио један кандидат: др Горан Ђанковић

Наслов предавања: „Квадратне форме“

Датум и време одржавања: уторак 07.02.2017. у 12 сати

Чланови комисије:
Проф. др Александар Липковски, ред. проф
Проф. др Зоран Петровић, ванр. проф
Проф. др Бранко Малешевић, ванр. проф, Електротехнички факултет

Датум објављивања: 24.01.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Вероватноћа и статистика

На конкурс се пријавио један кандидат: др Ленка Главаш

Наслов предавања: „Расподеле екстремних вредности“

Датум и време одржавања: среда 01.02.2017. у 12 сати

Чланови комисије:
Проф. др Павле Младеновић, ред. проф
др Јелена Јоцковић, доцент
Проф. др Слободанка Јанковић, ред. проф у пензији
Проф. др Љиљана Петровић, ред. проф, Економски факултет

Датум објављивања: 24.01.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Математичка анализа

На конкурс се пријавио један кандидат: Биљана Вујошевић

Наслов предавања: „Непрекидне функције“

Датум и време одржавања: петак 27.01.2017. у 11 сати

Чланови комисије:
проф. др Милош Арсеновић, ред. проф,
проф. др Драгољуб Кечкић, ванр. проф,
проф. др Иван Аранђеловић, ред. проф.

Датум објављивања: 19.01.2017.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести