УПИС НА МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Пријављивање на конкурс у првом уписном року вршиће се искључиво путем веб-странице за пријављивање од 20. септембра у 12 часова до 5. октобра у 15 часова.
Пријаве које стигну другим путем и ван рока за пријављивање ће се сматрати неисправним.

Посебни услови уписа на мастер академске студије
Посебни услови уписа на докторске студије

Детаљније информације у вези са пријављивањем, пријемним испитом, уписом можете да нађете на следећим нашим порталима:

http://mas.matf.bg.ac.rs – портал посвећен упису кандидата на мастер академске студије

односно

http://das.matf.bg.ac.rs - портал посвећен упису кандидата на докторске студије
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести