KGTA seminar, 13. februar 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 13. februara 2018, u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: METRIČKA TEORIJA KONVEKSNIH POLITOPA - II deo

Apstrakt: Metrička svojstva politopa su vezana za njihovu konkretnu realizaciju u euklidskom prostoru za razliku od kombinatornih gde je politopapstraktni kombinatorni objekt (poset strana). Biće prikazan metod (A. Postnikov) za izračunavanje zapremine opšteg asociedra koji se bazira na formulama Briona i Hovanskog-Puhlikova.

Napomena: Askold Hovanski (jedan od vodećih ruskih i svetskih matematičara), biće gost na 14. Srpskom matematičkom kongresu (Kragujevac, 16-19 maj 2018). Ovo je drugo predavanje u kome se diskutuju neke od tema u kojima je Hovanski dao najveći doprinos. Predavanje je relevatno i za opštu teoriju nestoedara (paralelnih perturbacija asociedara).Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)