Seminar iz astronomije i astrofizike, 30. januar 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 30. januara 2018. u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: Marko Pavlović, istraživač-saradnik na Matematičkom fakultetu

Naslov predavanja: RADIO-EVOLUCIJA OSTATAKA SUPERNOVIH I NELINEARNO DIFUZNO UBRZAVANjE ČESTICA

Apstrakt: Eksplozije supernovih obogaćuju Univerzum različitim teškim elementima. Ovi elementi su gradivni blokovi sveta oko nas i u nama. Ostaci supernovih (OSN) su izvanredni astronomski objekti koji su takođe od velikog naučnog značaja, jer pružaju uvid u mehanizme eksplozija supernovih i predstavljaju važne izvore galaktičkih kosmičkih zraka. Radio-posmatranja su među najstarijim sredstvima za proučavanje ovih objekata. Radio-sjaj i spektar, posebno mladih OSN, predstavljaju rezultat aktivnog ubrzavanja elektrona na udarnim talasima. Trodimenzionalne hidrodinamičke simulacije i modeli nelinearnog difuznog ubrzavanja čestica pružaju nam novi pogled na radio-evoluciju OSN.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)