14. Srpski matematički kongres, 16-19. maj 2018, Kragujevac

Matematički fakultet je jedan od suorganizatora 14. Srpskog matematičkog kongresa (14. SMAK), koji će se održati 16-19. maja 2018. u Kragujevcu. Glavni organizator Kongresa je Univerzitet u Kragujevcu.

14. SMAK predstavlja jedan od najvažnijih naučnih događaja 2018. godine u Republici Srbiji. Skup je međunarodnog karaktera i otvoren je za sve oblasti matematike i računarskih nauka. Zvanični jezici su engleski i srpski.

Više detalja o naučnom skupu, spisak oblasti i uputstva za pripremu radova mogu se naći na strani

https://imi.pmf.kg.ac.rs/kongres/index-sr.php

Rok za slanje apstrakta je 15. april 2018. Odabrani radovi prezentovani na Kongresu biće objavljeni u sledećim časopisima: Kragujevac Journal of Mathematics, Journal of Subject Didactics, Nastava Matematike i Facta Universitatis.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)