Prva matematička konferencija Republike Srpske, 21-22. maj 2011. Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu - Univerzitet u Beogradu, Matematicki fakultet

Prva matematička konferencija Republike Srpske, 21-22. maj 2011. Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

POZIV