Студенти који се први пут уписују на ДАС у школској 2023/2024. години

Цена школарине за самофинансирајуће студенте који се први пут уписују на докторске академске студије у школској 2023/2024. години обрачунава се на основу броја уписаних ЕСПБ на следећи начин: 3.300,00 динара * број уписаних ЕСПБ

1. рата школарине, 60 000,00 динара, уплаћује се приликом уписа.
Остатак школарине дели се у пет једнаких рата:
2. рата до 14.1.2024.
3. рата до 28.2.2024.
4. рата до 31.3.2024.
5. рата до 13.5.2024.
6. рата до 12.08.2024.

Самофинансирајући студенти су дужни да упишу школску 2023/24. годину са минималним бројем ЕСПБ, које одређује надлежно министраство.

Школарина за студенте стране држављане износи 4500,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате) за 60 ЕСПБ, при чему се прва рата 2500,00 евра  (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате) уплаћује приликом уписа, а друга рата 2000,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате) до 31.3.2024.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести