Изборни модул астроинформатика

Основне академске студије студијског програма астрономија и астрофизика

- Студије трају 4 године и имају обим од 240 ЕСПБ
- Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године
- Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде

1. Година

1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Програмирање 1 3+3 8
2. Увод у организацију и архитектуру рачунара 1 3+2 6
3. Дискретне структуре 1 3+2 6
4. Линеарна алгебра и аналитичка геометрија 3+3 7
5. Општа астрономија 1 2+2+1 5
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Програмирање 2 3+3 8
2. Увод у организацију и архитектуру рачунара 2 3+2 6
3. Дискретне структуре 2 3+2 6
4. Анализа 1 3+3 7
5. Општа астрономија 2 2+2+1 5
Укупно 54 64

2. Година

3. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Алгоритми и структуре података 3+2 6
2. Увод у веб и интернет технологије 3+2 6
3. Општа астрофизика 1 2+2+1 6
4.

Geometrija

3+2 6
5.
Анализа 2 3+2 6
4. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Конструкција и анализа алгоритама

3+2

6
2. Објектно оријентисано програмирање 3+2 6
3. Анализа 3 3+2 6
4. Алгебра 1 3+2 6
5. Општа астрофизика 2 2+2+1 6
Укупно  50
60


3. Година

5. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Оперативни системи 3+2 6
2. Рационална механика 1 2+3 6
3. Ефемеридска астрономија 1 2+3 6
4. Обрада астрономских посматрања 1 3+2
6
5. Увод у нумеричку математику 2+3 6
6. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Практична астрономија
2+3 6
2. Вештачка интелигенција 2+3 6
3. Увод у небеску механику 3+2 6
4. Изборни блок АИ1 2+3 6
5. Звездана астрономија 3+2
6
Укупно 50 60


4. Година


7. Семестар
  Predmet Часови
ЕСПБ
1. Релационе базе података 2+3 6
2. Рачунарска графика 2+3 6
3. Динамика Сунчевог система 3+2 6
4. Изборни блок АИ2 2+0 3
5. Вероватноћа
2+3 6
6. Семинарски рад 0+0+2
2
8. Семестар
  Predmet Часови
ЕСПБ
1. Планетарна астрономија 2+3 5
2. Изборни блок АИ3 2+3 5
3. Изборни блок АИ4 2+2 5
4. Обрада астрономских посматрања 2 2+2 5
5. Изборни блок АИ5 2+2 5
6.
Statistika
2+3
6
Укупно 51
60
Изборни блок АИ1

Predmet Часови
ЕСПБ
1. Програмске парадигме 3+2
 6
2. Положајна астрономија
2+3
 6
Изборни блок АИ2
  Predmet Часови
ЕСПБ
1. Енглески језик 1 2+0
3
2. Рачунарство и друштво 2+0 3
Изборни блок АИ3

Predmet Часови ЕСПБ
1. Софтверски пакети у астрономији 2+3
5
2. Теоријска астрономија 2+3 5
3. Увод у теорију релативности и космологију 2+3 5
Изборни блок АИ4
  Predmet Часови
ЕСПБ
1. Динамика звезданих система
2+2 5
2. Ефемеридска астрономија 2
2+2 5
3. Практичне методе астрономских посматрања 2+2 5
Изборни блок АИ5

Predmet Часови ЕСПБ
1. Увод у астробиологију
2+2 5
2. Методика наставе математике и рачунарства 2+2 5Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести