Информатика - основне студије, акредитација 2015


Основне академске студије студијског програма информатика

  • Студије трају 4 године и имају обим од 240 ЕСПБ
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године
  • По претходној акредитацији програм је трајао три године и имао обим од 180 ЕСПБ
  • Након завршених четворогодишњих основних студија Информатике, моћи ће да се уписују једногодишње мастер студије Информатике. Уписивање једногодишњих мастер студија Информатике ће почети за 3-4 године, када први дипломци заврше основне четворогодишње студије.
  • Након завршетка основних академских студија стиче се стручни назив Дипломирани информатичар.

1. Година

1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Програмирање 1 3+3 8
2. Увод у организацију и архитектуру рачунара 1
3+2 6
3. Дискретне структуре 1 3+2 6
4. Линеарна алгебра и аналитичка геометрија 3+3 7
5. Изборни предмет О1
2+0 3
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Програмирање 2 3+3 8
2. Увод у организацију и архитектуру рачунара 2
3+2 6
3. Дискретне структуре 2 3+2 6
4. Анализа 1 3+3 7
5. Изборни предмет О2 2+0 3
Укупно 48
60

2. Година

3. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Алгоритми и структуре података 3+3 6
2. Објектно оријентисано програмирање 3+2 6
3. Оперативни системи
3+2 6
4. Геометрија
3+2 6
5. Анализа 2
3+2 6
4. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Конструкција и анализа алгоритама 3+2 6
2. Увод у веб и интернет технологије 3+2 6
3. Анализа 3 3+2 6
4. Алгебра 1
3+2 6
5. Изборни предмет О3 2+3
6
Укупно  51
60


3. Година

5. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Релационе базе података 3+2 6
2. Превођење програмских језика 2+3 6
3. Рачунарска графика
2+3 6
4. Вероватноћа 2+3 6
5. Увод у нумеричку математику 2+2+1 6
6. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Вештачка интелигенција 3+2 6
2. Истраживање података 1
3+2 6
3. Програмске парадигме 2+3 6
4. Изборни предмет Р1 2+3 6
5. Статистика
2+3 6
Укупно 50 60


4. Година

7. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Рачунарске мреже
2+3 6
2. Развој софтвера 2+3 6
3. Изборни предмет Р2
2+3 6
4. Изборни предмет Р3
2+3 6
5. Изборни предмет М1
2+2 5
8. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Пројектовање база података
2+3 6
2. Специјални курс 2+3 6
3. Изборни предмет К
бар 6
6
4. Изборни предмет Р4
2+3 6
5. Изборни предмет В1 2+0 2
6. Изборни предмет М2
2+2 5
Укупно бар 51
60

Изборни предмети


Изборни предмети (група Р)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Теорија израчунљивости 2+3 6
2. Архитектура рачунара
2+3 6
3. Конструкција компилатора 2+3 6
4. Функционално програмирање
2+3 6
5. Интеракција човек-рачунар
2+3 6
6. Развој мултимедијалних система
2+3 6
7. Увод у интерактивно доказивање теорема 2+3 6
8. Рачунарска интелигенција 2+3 6
9. Програмирање база података 2+3 6
10. Истраживање података 2 2+3 6
11. Програмирање за веб 2+3

6

12. Алати за развој софтвера 2+3

6

13. Конкурентно и паралелно програмирање 2+3

6

14. Тестирање софтвера 2+3

6

15. Роботика  2+3

6

Изборни предмети (група К)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Стручни курс 21 0+2 2
2. Стручни курс 22 0+2 2
3. Стручни курс 31 0+3 3
4. Стручни курс 32 0+3 3
5. Семинарски рад 21 0+0+2 2
6. Семинарски рад 22 0+0+2 2
7. Семинарски рад 31 0+0+3 3
8. Семинарски рад 32 0+0+3 3
9. Изборни предмет из групе Р
2+3 6
Изборни предмети (група О)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Енглески језик 1 2+0 3
2. Техничко и научно писање
2+0 3
3. Енглески језик 2 2+0 3
4. Зететика - критичко расуђивање
2+0 3
5. Основи астрономије
2+3 6
6. Основи механике 2+3 6
Изборни предмети (група В)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Методологија стручног и научног рада 2+0 2
2. Историја и филозофија рачунарства 2+0 2
3. Рачунарство и друштво 2+0 2
4. Изборни предмет из групе К 2+0 2
Изборни предмети (група М)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Дискретне структуре 3
2+3 5
2. Анализа 4
2+3 5
3. Примена пројективне геометрије у рачунарству
2+3 5
4. Алгебра 2
2+3 5
5. Увод у теорију узорака
2+2 5
6. Увод у комплексну анализу 2+3 5
7. Операциона истраживања 2+3 5
8.
Увод у рачунарску топологију 2+3 5
9. Основе математичког моделирања 2+3 5
10. Предмет са другог ст.програма 2+2 5

 


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести