Одељење за механику, 29. мај 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 29. маја 2024, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Катица Хедрих, Научно друштво Србије

Наслов предавања: НОВИ РЕОЛОШКИ МОДЕЛИ ФРАКЦИОНОГ ТИПА И РЕОЛОШКИ ДИНАМИЧКИ СИСТЕМИ ТИПА ОСЦИЛАТОРА ИЛИ  ПУЗАТОРА  ФРАКЦИОНОГ ТИПА
 
Апстракт: Нови реолошки модели, фракционог типа, су приказани одговарајућим структурни, формулама и конститутивним релацијама, које садрже диференцијалне операторе фракционог реда. Приказују се графици стуктура основних сложених реолошких модела идеалних материјала, фракционог типа, са пратећим диференцијалним  везама напона и дилатација, фракционог реда. Представљају се површи накнадне еластичности, као и својство релаксације напона, у функцији времена и и експонента реда фракционог диференцирања. Приказује се, и прглед једне серије сложених реолошких модела, феакционог типа са пратећим конститутиним релацијама, фракционог реда и одговарајућим Laplace-овим транформацијама решења, којим се описују својства напона или дилатација модела материјала. Неки модели описују својства идеалних материјала, која могу бити еласто-вискозни чврсти материјали, или виско-еластични флуиди.
 
Користећи новоуведене основне сложене, као и хибридне сложене реолошке моделе, фракционог типа, изучавана је динамика серије механичких реолошких система осцилатора или пузатора, фракционог типа, са одговарајућим независним генералисаним координатама, спољашњих и унутрашњих степена слободе кретања. Одређене су Laplace-ове транформације решења за независне генералисане координате, спољашњих и унутрашњих степена слободе динамике система. На тим примерика показано је да сложни реолошки модели, фракционог типа, у динамику система уносе унутрашње степене слободе динамике система. Јављају се нови задаци, као изазови за математичаре, превођења Laplace-ових транформација решења по координатама, по напонима или дилатацијама у временски домен. Један број тих превођења Laplace-ових транформација решења у домен времена урадио је предавач. Предавач је неке идеје и резултате,  који су у домеену примене на био материјале урадио у коауторству са др Анђелком Хедрих, која је била и инспиратор основних идеја из садржаја овог  предавања.
 
Напомена:
Предавања се могу пратити на даљину преко странице:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Регистрација ѕа учешће на семинару је доступна на следећој страници:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести