Одељење за математику, 24. мај 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 24. маја 2024, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.
 
Предавач: Катица (Стевановић) Хедрих, Математички институт САНУ
 
Наслов предавања: НОВИ РЕОЛОШКИ МОДЕЛИ, ФРАКЦИОНОГ ТИПА, ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧНИХ СВОЈСТАВА И РЕОЛОШКИ ДИНАМИЧКИ СИСТЕМИ ТИПА ОСЦИЛАТОРА ИЛИ ПУЛЗАТОРА, ФРАКЦИОНОГ ТИПА, ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧНИХ СВОЈСТАВА
 
Апстракт: Нови реолошки модели, фракционог типа, пиезо-електричних својстава, су приказани одговарајућим структурним формулама и конститутивним релацијама, које садрже диференцијалне операторе фракционог реда. Приказују се графици структура основних сложених реолошких модела идеалних материјала, фракционог типа, пиезо-електричних својстава, са пратећим диференцијалним везама напона и дилатација фракционог реда. Представљају се површи накнадне еластичности, као и својство релаксације напона, у функцији времена и експонента реда фракционог диференцирања. Приказује се, и преглед једне серије сложених реолошких модела, фракционог типа, пиезо-електричних својстава, са пратећим конститутивним релацијама фракционог реда и одговарајућим Laplace-овим транформацијама решења, којим се описују својства напона или дилатација модела материјала. Неки модели описују својства идеалних материјала, пиезо-електричних својстава, који могу бити еласто-вискозни чврсти материјали, или виско-еластични флуиди.
 
Користећи новоуведене основне сложене, као и хибридне сложене реолошке моделе, фракционог типа, пиезо-електричних својстава, изучавана је динамика серије електро-механичких реолошких система осцилатора или пулзатора, фракционог типа, пиезо-електричних својстава, са одговарајућим независним генералисаним координатама, спољашњих и унутрашњих степена слободе кретања. Одређене су Laplace-ове транформације решења за независне генералисане координате, спољашњих и унутрашњих степена слободе динамике система. На тим примерима показано је да сложени реолошки модели, фракционог типа, пиезо-електричних својстава, у динамику система уносе унутрашње степене слободе динамике кретања система. Јављају се нови задаци, као изазови за математичаре, превођења Laplace-ових транформација решења по координатама, по напонима или дилатацијама у временски домен. Један број тих превођења Лаплаце-ових транформација решења у домен времена урадио је предавач.
Предавач је неке идеје и резултате,  који су у домену примене на био-материјале урадио у коауторству са др Анђелком Хедрих, која је била и инспиратор основних идеја из садржаја овог  предавања.
 
Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести