Одељење за механику, 15. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 15. марта 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Никола Мутавџић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ОЦЕНЕ ГРАДИЈЕНТА ЗА ФУНКЦИЈЕ ДОБИЈЕНЕ УОПШТЕНИМ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАМА ПУАСОНОВОГ ТИПА
 
Апстракт: Разматрамо оцене градијента за хармонијска и хармонијска квазиконформна пресликавања, као и за хармонијске функције у односу на фамилију метрика, међу којима је и хиперболичка метрика. Као мотивација за ово истраживање, приказани су неки нови резултати који говоре о Липшиц-непрекидности квазиконформ-них пресликавања, која задовољавају Лаплас-Градијентну неједнакост. Прецизније, пре-сликавања која разматрамо су решења Дирихеловог проблема за Пуасонову једначину и представљају уопштење хармонијских пресликавања. Осим лопте, посматране су уопш-тене области у којима су дефинисана решења Дирихлеовог проблема, а такође и уоп-штени кодомени. Најављени су нови резултати, који су формулисани за области C1,α глаткости, и на домену и на кодомену.
 
 
Напомена: Предавање се може пратити на даљину преко странице:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Регистрација ѕа учешће на Семинару је доступна на следећој страници:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8
 
Архива снимљених предавања се налази на страници:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/j9rAJJvBQHx2zgSSH


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести