Конкурс за доделу 'Награде Веселина Лучића', пријаве 20.2.2019. - 19.4.2019.

Расписан је Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића” за 2019. годину, за најбоље научно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2018. години.

Кандидати на Конкурс могу пријавити следећа научна остварења:

- монографија,
- поглавље у монографији,
- научни рад.

Наведена научна остварења морају бити штампана код еминентног домаћег, односно страног издавача (пожељно је приложити рецензије). Неће бити узети у разматрање зборници радова са научних скупова, као и уџбеничка литература.

Награда, у нето износу од 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

Пријављивање траје од 20.2. до 19.4.2019. године.

Одлука о расписивању Конкурса за доделу „Награде Веселина Лучића" за 2019.

Конкурс ће бити објављен и у дневном листу Политика.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести