18 стипендија Републике Словеније за студенте основних, мастер и докторских студија, пријаве до 16.03.2018.

Министарство образовања, науке и спорта Републике Словеније нуди 18 стипендија студентима основних, мастер и докторских студија Републике Србије.

Стипендије се не односе на комплетне студије, већ само на боравак од 1 до 2 семестра.
За стипендију могу да конкуришу студенти који ће у тренутку завршетка боравка на словеначким универзитетима имати мање од 26 година, а студенти на докторским студијама мање од 30 година.
Студенти треба да поседују одлично знање словеначког језика, минимум B2, осим ако је студент са ментором договорио енглески језик као језик инструкције (само за PhD студенте).

Стипендија обухвата:
1. месечно износ од 296,- Eur;
2. бесплатан смештај;
3. основно здравствено осигурање;
4. износ од 52,50 Eur за мензу коју ће студент добијати од Студентске организације у Словенији.

Заинтересовани кандидати треба да припреме следећу документацију:
1. Application form
2. Acceptance letter

Invitation

On-line application form

Letter of acceptance

За сва додатна питања кандидати се могу обратити Универзитету у Београду:

Марина Кострица
Универзитет у Београду/University of Belgrade
Студентски трг 1, 11000 Београд/Studentski trg 1, 11000 Belgrade
Република Србија/Republic of Serbia
Тел. +381 11 3207453
Фаx +381 11 3281 149
kostrm@rect.bg.ac.rs
http://www.bg.ac.rs/


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести