Студенти који се уписују у наредну годину студија МАС у школској 2023/2024. години

Цена школарине за самофинансирајуће студенте за упис у наредну годину на мастер академских студија у школској 2023/2024. години обрачунава се на основу броја уписаних ЕСПБ на следећи начин: 2900,00 динара * број уписаних ЕСПБ.

Прва рата школарине, 50 000,00 динара, уплаћује се приликом уписа.

Могуће је поделити прву рату на два дела : 30 000,00 динара приликом уписа, а 20 000,00 динара до 15.11.2023.

Остатак школарине се дели на пет једнаких рата:

1. рата до 14.1.2024.
2. рата до 28.2.2024.
3. рата до 31.3.2024.
4. рата до 13.5.2024.
5. рата до 12.8.2024.

Школарина за школску 2023/2024. годину уплаћује се на рачун Математичког факултета
840-1815666-68.

Самофинансирајући студенти дужни су да упишу школску 2023/2024. годину са минималним бројем ЕСПБ, које одређује надлежно Министарство.

Самофинансирајућим студентима мастер академских студија који поново уписују мастер рад школарина у школској 2023/2024. години биће умањена пропорционално цени мастер рада.

Студенти који су на буџету могу да упишу и више од 60 ЕСПБ у школској 2023/24. години, уз одговарајућу доплату по ЕСП боду.

За студенте који су дипломирали на Математичком факултету Универзитета у Београду и студирали су по Закону о високом образовању пре 2005. године (тј. по „старом“ Статуту), а уписују се на матични студијски програм/модул, школарина за школску 2023/24. Годину умањена је и износи
80 000,00 динара. Прва рата, 50 000,00 динара, уплаћује се приликом уписа, а друга рата, 30 000,00 динара, до 31.3.2024.

Школарина за студенте стране држављане износи 4000,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате) за 60 ЕСПБ, при чему се прва рата, 2000,00 евра  (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате) уплаћује приликом уписа, а друга рата,  2000,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате) до 31.3.2024.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести