Студенти који се први пут уписују на МАС у школској 2023/2024. години

Цена школарине за самофинансирајуће студенте који се први пут уписују на мастер академске студије у школској 2023/2024. години обрачунава се на основу броја уписаних ЕСПБ на следећи начин: 2900,00 динара * број уписаних ЕСПБ.

1. рата школарине, 50 000,00 динара, уплаћује се приликом уписа. Остатак школарине се дели у пет једнаких рата:
2. рата до 14.1.2024.
3. рата до 28.2.2024.
4. рата до 31.3.2024.
5. рата до 13.5.2024.
6. рата до 12.8.2024.

Школарина за школску 2023/2024. годину уплаћује се на рачун Математичког факултета
840-1815666-68.

Самофинансирајући студенти дужни су да упишу школску 2023/2024. годину са минималним бројем ЕСПБ, које одређује надлежно Министарство.

За студенте који су дипломирали на Математичком факултету Универзитета у Београду и студирали су по Закону о високом образовању пре 2005. године (тј. по „старом“ Статуту), а уписују се на матични студијски програм/модул, школарина за школску 2023/24. Годину умањена је и износи
80 000,00 динара. Прва рата, 50 000,00 динара, уплаћује се приликом уписа, а друга рата, 30 000,00 динара, до 31.3.2024.

Школарина за студенте стране држављане износи 4000,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате), за 60 ЕСПБ, при чему се прва рата, 2000,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате), уплаћује приликом уписа, а друга рата, 2000,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате) до 31.3.2024.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести