Студенти који се уписују у наредну годину основних академских студија (ОАС) у школској 2023/2024. години

Цена школарине за самофинансирајуће студенте за упис у наредну годину на основне академске студије у школској 2023/2024. години обрачунава се на основу броја уписаних ЕСПБ на следећи начин:

2350,00 динара * број уписаних ЕСПБ за студијски програм Информатика
2250,00 динара * број уписаних ЕСПБ за остале студијске програме и модуле
- осим за студенте студијског програма Математика, модул Професор математике и рачунарства, који плаћају 2000,00 динара * број уписаних ЕСПБ


Школарина за школску 2023/2024. годину уплаћује се на рачун Математичког факултета
840-1815666-68.

1. рата школарине – 40 000,00 динара. Могуће је поделити прву рату на два дела: 25 000,00 динара приликом уписа, а 15 000,00 динара до 15.11.2023.
Остатак школарине се дели на пет једнаких рата:
2. рата до 14.1.2024.
3. рата до 28.2.2024.
4. рата до 31.3.2024.
5. рата до 13.5.2024.
6. рата до 12.8.2024.

Самофинансирајући студенти дужни су да упишу школску 2023/2024. годину са минималним бројем ЕСПБ, које одређује надлежно Министарство.

Студенти који су на буџету могу да упишу и више од 60 ЕСПБ у школској 2023/2024. години, уз одговарајућу доплату по ЕСП боду.

Школарина за студенте стране држављане износи 3500,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате) за 60 ЕСПБ, при чему се прва рата, 2000,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате), уплаћује приликом уписа, а друга рата, 1500,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате) до 31.3.2024. (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести