Информација о сајту Универзитетског центра за студенте са хендикепом

Универзитетски центар за студенте са хендикепом је основан од стране Универзитета у Београду, са намером да ради на унапређењу положаја студената са хендикепом, а кроз креирање академског окружења погодног за сваку особу, уважавајући њене различитости и радећи на уклањању друштвених и других баријера.

Центар сарађује са факултетима, невладиним организацијама и другим релевантним институцијама у циљу побољшања положаја студената са хендикепом. Центру се, поред студената, за информације и подршку обраћају средњошколци, кандидати за упис на студије Универзитета и младе особе са хендикепом које су у потрази за послом.

Универзитетски центар за студенте са хендикепом, кроз сарадњу са студентима и (не)наставним особљем на факултетима, ради на прилагођавању наставе и испита, обезбеђивању приступачне литературе у Универзитетској библиотеци, као и на заступању студената у процесима остваривања права на стипендије, смештај и исхрану.

Више информација можете видети на сајту: http://ucsh.rect.bg.ac.rs/


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести