Početna

    

CV in English           Bibliography


prof. dr Zorica Stanimirović

redovni profesor Matematičkog fakulteta - Univerziteta u Beogradu

Katedra za numeričku matematiku i optimizaciju

Adresa: Studentski trg 16,  11000 Beograd, Srbija

Telefon:  +381 11 2027 801, Email: zorica.stanimirovic[at]matf.bg.ac.rs

Kabinet: 829, Studentski trg 16

Konsultacije: Po dogovoru putem mejla.

Biografija

 Tekući kursevi