Početna

    

CV in English           Bibliography


prof. dr Zorica Stanimirović

Katedra za numeričku matematiku i optimizaciju

Matematički fakultet - Univerzitet u Beogradu

Adresa: Studentski trg 16,  11000 Beograd, Srbija

Telefon:  +381 11 2027 801, Email: zoricast[at]matf.bg.ac.rs

Kabinet: 829, Studentski trg 16; kabinet 6, Jagićeva 5

Termini za konsultacije: U toku nastavnih nedelja, konsultacije se održavaju utorkom 15-16h i 18-19h na Studentskom trgu (kabinet 829, V sprat). Dolazak na konsultacije treba najaviti mailom bar dan ranije. Van nastavnih nedelja, konsultacije se zakazuju mailom.

Biografija

 Tekući kursevi