Teorija aproksimacija

Kurs se realizuje u toku jesenjeg semestra 2019/2020. godine.

Namenjen je prvenstveno studentima 3. godine studijskog programa Matematika, modul Primenjena matematika, ali ga mogu slušati i studenti drugih modula.

Termin predavanja: sreda 13-15h, sala RLAB


Tekući kursevi