Teorija aproksimacija

Kurs se realizuje u toku jesenjeg semestra 2023/2024. godine.

Namenjen je prvenstveno studentima 3. godine studijskog programa Matematika, modul Primenjena matematika, ali ga mogu slušati i studenti drugih modula.

Termin predavanja: četvrtak 10-12h RLAB

Link za pristup webex-u (personal room)
https://matf.webex.com/meet/zoricast


Tekući kursevi