Teorija aproksimacija

Kurs se realizuje u toku jesenjeg semestra 2021/2022 godine.

Namenjen je prvenstveno studentima 3. godine studijskog programa Matematika, modul Primenjena matematika, ali ga mogu slušati i studenti drugih modula.

Termin predavanja: utorak 10-12h, sala RLAB.
Kako je grupa za TA mala, planirano je da se predavanja (za sada) održavaju uživo u učionici i preko webex platforme. Ukoliko neko od studenata želi da sluša prenos predavanja iz učionice preko webexa, neophodno je da se javi mejlom.

Link za pristup webex-u (personal room)
https://matf.webex.com/meet/zoricast


Tekući kursevi