Termini usmenih ispita iz UNM i NUMMET u junu 1 i 2
30. Maj, 2023

NUMMET

jun 1: 17. i 18. jun  2024.

jun2: 8, 9. i 10. jul 2024.

predrok: 10. jun u 14h, Studentski trg

UNM

jun 1: 14. jun 2024. u 14h, Studentski trg

jun2:  5. i 6. jul 2024.

Napomena: postoji mogućnost još jednog, kasnijeg termina za usmene ispite iz oba predmeta. Taj termin će biti nakon 21. jula i biće naknadno objavljen.

Pismeno-praktični ispit u junu 1 važi i u junu 2, ali moguće je samo jednom izaći na usmeni. Za svaki rok navedena su dva ili tri termina, a prednost za polaganje usmenog u kasnijem terminu imaju studenti koji su pismeno-praktični položili u tom roku. 

Neophodna je prijava mejlom za usmeni na zorica.stanimirovic[at]matf.bg.ac.rs najkasnije 3 dana pre prvog objavljenoj termina usmenog ispita u datom roku.  Vreme i mesto polaganja ispita, kao i raspored studenata po terminima biće objavljen nakon isteka roka za prijavu za usmeni.

 

   (opciono)

  (neće biti prikazano)

(Kliknite na sliku ako ne mozete da procitate!)
CAPTCHA!Tekući kursevi