Sve vesti

Usmeni ispit iz NUMMET u januaru PS - 3.2.2023.

Na molbu studenata, termin usmenog iz NUMMET-a je pomeren.

Usmeni ispit iz Numeričkih metoda u ispitnom roku Januar PS biće održan u petak, 3. februara 2023. na Studentskom trgu u sali 830 sa početkom u 10 časova. 

Molim studente da se prijave mejlom na zorica.stanimirovic[at]matf.bg.ac.rs za polaganje usmenog ispita, najkasnije do srede. 1. februara 2023.


detaljnije >>

Raspored usmenih ispita iz NUMMET u sept1 i sept2

Usmeni ispit iz Numeričkih metoda u septembarskim ispitnim rokovima biće održani u sledećim terminima:

Sept1: 13. i 14. septembar (prijava mejlom najkasnije do 10. septembra)

Sept2: 27. i 28. septembar (prijava mejlom najkasnije do 23. septembra)

Obavezna je prijava mejlom na zoricast[at]matf.bg.ac.rs. U mejlu naznačiti ispitni rok u kojem je položen praktično-pismeni ispit i broj poena.

Mesto i vreme usmenih ispita u svakom od rokova biće naknadno objavljeni, nakon isteka roka za prijavu.

Ukoliko se u nekom roku prijavi mali broj studenata za polaganje usmenog ispita, usmeni će biti održan u jednom od dva navedena termina.

 

 


detaljnije >>

Usmeni ispit iz NUMMET u predroku, 22. 12.

Usmeni ispit iz Numeričkih metoda biće održan u sredu 22. 12. u prostorijama fakulteta u ulici Sv. Nikole 39 (salu ćemo naći na licu mesta) od 12h. Zainteresovani studenti za polaganje u usmenog predroku treba da se jave mejlom najkasnije do 17.12. 2021. 

 


detaljnije >>

Rezultati završnog ispita iz TA u jan1

 

Rezultati:

1. Jovan Nikolić  35 poena (ukupno 74, ocena 8)

2. Dušan Bogojević 53 poena (ukupno 93, ocena 10)


detaljnije >>

Rezultati završnog ispita iz MMP u junskom roku

1. Višnja Tomić 38 poena (po zadacima: 7+10+7+14)

2. Marina Karović 34 poena (po zadacima: 7+11+5+11)

3. Sanja Timar 22 poena (po zadacima: 8+7+1+6)

Na završnom isitu je neophodno osvojiti najmanje 30 poena.


detaljnije >>

Ispitna pitanja - VA

SPISAK ISPITNIH PITANJA:

Matematika 1A

Matematika 2A-novo! (finalna verzija, poslednja promena 04.05.2020.)


VAŽNE INFORMACIJE:

Pravila polaganja ispita

Za sva pitanja i neodumice možete se obratiti mailom na zoricast[at]matf.bg.ac.rs
Uputstva za pisanje akademskog maila

Termin za konsultacije: ponedeljak od 13h u sali P1 ili na Katedri PMN. Ovaj termin važi samo tokom nastavnih nedelja. Dolazak na konsultacije treba najaviti mailom (bar dan ranije) ili usmenim putem (tokom časova). Termin za konsultacije u periodu kada nema nastave se zakazuje mailom. Konsultacije se mogu održati i onlajn.detaljnije >>

Rezultati 2. kolokvijuma iz NP

Rezultati 1. i 2. kolokvijuma iz Nelinearnog programiranja (4. godina, modul Primenjena matematika)

                                                            1.kol         2.kol         ukupno

1. Petar Avramović        25    23   48  
2. Katarina Avramović 24 22 46
3. Ivana Milosavljević 24 24 48
4. Jelena Luković 22 21 43
5. Nikola Petrović 22 22 44
6. Marija Maksimović 21 8 29
7. Aleksandra Stevović 21 19 40
8. Jelena Škarić 20 23 43
9. Nataša Gajić 20 23 43
10. Slađana Šimrak 16 2 18
11. Mirjana Stanojević 11 11 22


Maksimalan broj poena na svakom kolokvijumu je 25. Na zavrsni ispit mogu izaci
studenti koji u zbiru imaju 20 i vise poena.

Zavrsni ispit je 29.1. u 14h.

 


detaljnije >>

Rezultati kolokvijuma iz NIZ-a
Tekući kursevi