Sve vesti

Termin usmenog ispita iz UNM i NUMMET, 22. i 23. jul

Usmeni ispit iz Uvoda u numerićku matematiku biće održan 22. jula sa početkom u 15 časova na Studentskom trgu 16.

Usmeni ispit iz Numeričkih metoda biće održan 23. jula sa početkom u 9 časova na Studentskom trgu 16.


detaljnije >>

Termini usmenih ispita iz UNM i NUMMET u junu 2

Usmeni ispit iz UNM u junu 2 biće održan u petak, 5. jula sa početkom u 14 časova na Studenstkom trgu 16.

Usmeni ispit iz NUMMET u junu 2 biće održan u sredu, 10. jula sa početkom u 14 časova na Studenstkom trgu 16.

22. i 23. jula biće dodatni termini za polaganje usmenog iz UNM i NUMMET u junu 2. Preciznije informacije biće blagovremeno postavljene na sajtu.


detaljnije >>

Termini usmenih ispita iz UNM i NUMMET u junu 1 i 2

NUMMET

jun 1: 17. i 18. jun  2024.

jun2: 8, 9. i 10. jul 2024.

predrok: 10. jun u 14h, Studentski trg

UNM

jun 1: 14. jun 2024. u 14h, Studentski trg

jun2:  5. i 6. jul 2024.

Napomena: postoji mogućnost još jednog, kasnijeg termina za usmene ispite iz oba predmeta. Taj termin će biti nakon 21. jula i biće naknadno objavljen.

Pismeno-praktični ispit u junu 1 važi i u junu 2, ali moguće je samo jednom izaći na usmeni. Za svaki rok navedena su dva ili tri termina, a prednost za polaganje usmenog u kasnijem terminu imaju studenti koji su pismeno-praktični položili u tom roku. 

Neophodna je prijava mejlom za usmeni na zorica.stanimirovic[at]matf.bg.ac.rs najkasnije 3 dana pre prvog objavljenoj termina usmenog ispita u datom roku.  Vreme i mesto polaganja ispita, kao i raspored studenata po terminima biće objavljen nakon isteka roka za prijavu za usmeni.

 

 


detaljnije >>

Nastava iz UNM i NUMMET u utorak, 7. maja

U utorak, 7. maja 2024. neće biti održana predavanja iz Numeričkih metoda i Uvoda u numeričku matematiku. Termini nadoknade časova biće naknadno dogovoreni. Predavanja 13. maja biće održana redovno. Hvala na razumevanju.

 

 


detaljnije >>

Usmeni ispit iz NUMMET u septembru 2

Usmeni ispit iz NUMMET biće održan u dva termina: 28. septembra 2023. sa početkom u 9 časova i 29. septembra 2023. sa početkom u 8 časova na Studenstkom trgu 16, sala 844.  

Raspored polaganja po terminima je sledeći:

28. septembar, sa početkom u 9 časova (sala 844):

1. Dimitrije Rađenović, 124/2019

2. Luka Sparić, 250/2017

3. Tijana Jakšić, 3/2019

4. Julija Damjanović, 403/2022

5. Tamara Vuković, 253/2017

6. Nemanja Šegrt, 187/2016

7. Uroš Savatović, 329/2017

29. septembar, sa početkom u 8 časova (sala 844):

1. Ivana Đoković, 114/2020  

2. Alma Hodžić, 92/2019      

3. Milena Miladinovic, 2/2019 

4. Bibić Ilinka 313/2019

5. Dragana Savčić 102/2020 

6. Ana Vujačić 399/2022 

7. Dunja Jeličić, 316/2019 

8. Marijana Jerinić, 486/2017 

9. Anđela Nenadović, 136/2020 

10. Magdalena Savić, 193/2019 

11. Bojana Perović, 392/2022  

12. Nevena Milisavljević 111/2018

13. Vladan Kozić, 24/2020 

14. Marija Stanković 6/2015 

15. Emilija Timotijević 105/18  

 

 


detaljnije >>

Usmeni ispit iz UNM i NUMMET u januaru PS- PROMENA TERMINA

Usmeni ispit iz Numeričkih metoda i Uvoda u numeričku matematiku biće održan u PETAK, 23. FEBRUARA sa početkom u 14 časova na Studentskom trgu (umesto u sredu, 21. februara u 15 časova).


detaljnije >>

Usmeni ispit iz UNM u sept. 2

Usmeni ispit iz UNM u ispitnom roku septembar 2 biće održan u sredu, 27. septembra 2023. na Studenstkom trgu 16, sala 718 sa početkom u 9 časova.  

 

 

 


detaljnije >>

Raspored usmenih ispita iz NUMMET u sept1 i sept2

Usmeni ispit iz Numeričkih metoda u septembarskim ispitnim rokovima biće održani u sledećim terminima:

Sept1: 13. i 14. septembar (prijava mejlom najkasnije do 10. septembra)

Sept2: 27. i 28. septembar (prijava mejlom najkasnije do 23. septembra)

Obavezna je prijava mejlom na zoricast[at]matf.bg.ac.rs. U mejlu naznačiti ispitni rok u kojem je položen praktično-pismeni ispit i broj poena.

Mesto i vreme usmenih ispita u svakom od rokova biće naknadno objavljeni, nakon isteka roka za prijavu.

Ukoliko se u nekom roku prijavi mali broj studenata za polaganje usmenog ispita, usmeni će biti održan u jednom od dva navedena termina.

 

 


detaljnije >>Tekući kursevi