Nauka

Uža naučna oblast

Numerička matematika i optimizacija

Oblasti naučnog interesovanja

Kombinatorna optimizacija, Matematičko modeliranje, Teorija lokacijskih problema i primene,   Metaheurističke metode, Hibridne metode optimizacije

BIBLIOGRAFIJA (ažurirano marta 2024)

 


Tekući kursevi