Nauka

Uža naučna oblast

Numerička matematika i optimizacija

Oblasti naučnog interesovanja

Kombinatorna optimizacija, Matematičko modeliranje, Teorija lokacijskih problema i primene,   Metaheurističke metode.

BIBLIOGRAFIJA (januar 2019)

PRIKAZI NAJZNAČAJNIJIH NAUČNIH REZULTATA (januar 2019)

CITIRANOST (januar 2019)


 

 

 


Tekući kursevi