Nauka

Uža naučna oblast

Numerička matematika i optimizacija

Oblasti naučnog interesovanja

Kombinatorna optimizacija, Matematičko modeliranje, Teorija lokacijskih problema i primene,   Metaheurističke metode.

BIBLIOGRAFIJA (ažurirano juna 2020)

 


Tekući kursevi