Početna

    

CV in English           Bibliography


prof. dr Zorica Stanimirović

Katedra za Numeričku matematiku i optimizaciju

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Adresa: Studentski trg 16,  11000 Beograd, Srbija

Telefon:  +381 11 2027 801, Email: zoricast[at]matf.bg.ac.rs

Kabinet: 829, Studentski trg 16, Jagićeva kabinet 7

Termini za konultacije: U toku nastavnih nedelja jesenjeg i prolećnog semestra, konsultacije se održavaju utorkom 14-16h na Studentskom trgu (kab. 829, V sprat). Dolazak na konsultacije treba najaviti mailom bar dan ranije. Van nastavnih nedelja konsultacije se zakazuju mailom.

Biografija

 Tekući kursevi