Kobson

Šta je KOBSON?

 

KONBSON je Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku - novi oblik organizovanja biblioteka Srbije. Inicijativu za formiranje Konzorcijuma su pokrenule novembra 2001. vodeće naučne biblioteke u Srbiji.

Osnovni ciljevi KOBSON-a su:

 • optimizovana nabavka stranih naučnih informacija
 • prelazak sa papirnih izdanja na elektronska
 • unapređenje pristupa elektronskim informacijama
 • promocija domaćeg naučnog izdavaštva

http://kobson.nb.rs

 

Šta sve KoBSON radi?

 

 • obezbeđuje novčana sredstva za nabavku naučnih informacija, promociju ili edukaciju, putem projekata u zemlji i inostranstvu
 • upravlja pribavljenim novčanim sredstvima
 • odlučuje o nabavci naučnih informacija, nakon anketiranja svih zainteresovanih članica i detaljne analize
 • pregovara sa izdavačima (dobavljačima) časopisa i baza podataka u cilju što povoljnije nabavke
 • potpisuje licencne ugovore o korišćenju pretplaćenih servia
 • kreira, ažurira i održava veb stranicu dostupnu svim krajnjim korisnicima u Srbiji
 • instalira i održava sve mrežne baze podataka na centralnom računaru, a koje moraju biti dostupne svim korisnicima
 • prati iskorišćenost nabavljenih naučnih informacija i o tome izveštava finansijere Konzorcijuma

 

Prezentacija "KOBSON-prostup, mogućnosti, namena" je dostupna na adresi

http://www.matf.bg.ac.rs/vesti/428/kako-do-naucnih-informacija-kobson---pristup-mogucnosti-namena/


Tekući kursevi