Egzaktni rešavači

U okviru kursa bice obrađen CPLEX rešavač koji se koristi na univerzitetima širom sveta za rešavanje brojnih optimizacionih problema. Svaki student dobija jedan konkretan problem koji će rešiti korišćenjem solvera CPLEX. Može se koristiti bilo koja verzija CPLEX-a od 12.1 naviše.

IBM ILOG CPLEX Optimizer

CPLEX v.12.1 User Manual

Prezentacija o CPLEX-u

Korisne napomene

CPLEX i AMPL prezentacija Tanje Davidović, MI SANU

CPLEX i AMPL primeri


Tekući kursevi