Sve vesti

UNM vezbe, 26.5. [16:15]

UNM vezbe, 26.5. [16:15]
Hosted by dusan_milosavljevic

https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m350d1631ca2b3e267c2d2e3c746ea28c
Thursday, May 26, 2022 4:15 pm | 2 hours | (UTC+02:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Meeting number: 2391 282 7853
Password: sRNuwSpJ595

Join by video system
Dial 23912827853@matf.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
Use VoIP only

detaljnije >>

UNM praktikum, 26.5. [15:10]

UNM praktikum, 26.5. [15:10]
Hosted by dusan_milosavljevic

https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=meb8d2fa376f33b890b6e18c42243c104
Thursday, May 26, 2022 3:10 pm | 1 hour | (UTC+02:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Meeting number: 2393 156 6006
Password: 5E7NyrDR3pR

Join by video system
Dial 23931566006@matf.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
Use VoIP only

detaljnije >>

DS2 vezbe, 25.5. [13:15]

DS2 vezbe, 25.5. [13:15]
Hosted by dusan_milosavljevic

https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m5cbfc220e5028bb466c2903752ee681b
Wednesday, May 25, 2022 1:15 pm | 2 hours | (UTC+02:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Meeting number: 2405 687 6471
Password: 3kwBbAreF37

Join by video system
Dial 24056876471@matf.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
Use VoIP only


detaljnije >>

UNM praktikum, 25.5. [12:10] (i grupa 2RL2B od 15:10)

UNM praktikum, 25.5. [12:10]
Hosted by dusan_milosavljevic

https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m7293c1f2c268477ab3e8d0b066b26a0e
Wednesday, May 25, 2022 12:10 pm | 1 hour | (UTC+02:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Meeting number: 2398 000 8872
Password: VzCTtJPB833

Join by video system
Dial 23980008872@matf.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
Use VoIP only


detaljnije >>

DS2 vezbe, 25.5. [10:15]

DS2 vezbe, 25.5. [10:15]
Hosted by dusan_milosavljevic

https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m20996975f16ad587f628663eb44bd24f
Wednesday, May 25, 2022 10:15 am | 2 hours | (UTC+02:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Meeting number: 2400 771 7651
Password: crRWwSG8M38

Join by video system
Dial 24007717651@matf.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
Use VoIP only


detaljnije >>

NUMMET Prijava za polaganje ispita

Sve koleginice i kolege koje planiraju da izađu na ispit 27.5. treba da se prijave popunjavanjem forme na OVOJ adresi. Prijava će trajati do 25.5. u 19h.


detaljnije >>

UNM praktikum, 23.5. [15:10]

UNM praktikum, 23.5. [15:10]

Hosted by dusan_milosavljevic

 

https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mc3b06140e18c4e02a69185b59c0ae896

Monday, May 23, 2022 3:10 pm | 1 hour | (UTC+02:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Meeting number: 2393 558 3378

Password: bsVp8vFRp89

 

Join by video system

Dial 23935583378@matf.webex.com

You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

 

Join by phone

Use VoIP only


detaljnije >>

DS2 vezbe, 23.5. [13:15]

DS2 vezbe, 23.5. [13:15]

Hosted by dusan_milosavljevic

 

https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=me6e25f66cabb812e8e54405f4fadd6c7

Monday, May 23, 2022 1:15 pm | 2 hours | (UTC+02:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Meeting number: 2397 745 0525

Password: kdT5hcSNj43

 

Join by video system

Dial 23977450525@matf.webex.com

You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

 

Join by phone

Use VoIP only


detaljnije >>Tekući kursevi