Predavanje 4 - IEEE 754 standard i zapis teksta

Slajdovi

Primer kodiranja niske u pj Python


Tekući kursevi