Nauka

Katedra za Geometriju

Zvanje: Asistent

Curriculum Vitae: 

 

 

Master tema: Rekonstrukcija prostornog objekta iz njegovih ravanskih projekcija 

master rad:     prezentacija:     prezentacija:   

 

 

 

 

 

 

Wolfram|Alfa

 

 


Tekući kursevi