Uvid u radove sa ispita iz RBP u roku Januar2 2021
23. Februar, 2021

Uvid u radove sa praktičnog dela ispita u roku Januar2 2021 iz Relacionih baza podatka će biti održan online u sredu, 24.2.2021. od 18h. 

https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m6bca4f01b321acb1bf2c880d051aeed9  (opciono)

  (neće biti prikazano)

(Kliknite na sliku ako ne mozete da procitate!)
CAPTCHA!Tekući kursevi