Usmeni deo ispita iz IP1 u roku Jun2 2020
10. Avgust, 2020

Usmeni deo ispita za rok Jun2 2020. iz Istraživanja podataka će biti održan u terminu pismenog dela ispita u roku Septembar1 2020.  (opciono)

  (neće biti prikazano)

(Kliknite na sliku ako ne mozete da procitate!)
CAPTCHA!Tekući kursevi