Sve vesti

Rezultati pismenog dela ispita iz IP za studente koji usmeni polažu u roku Jun1


Konsultacije iz IP

U periodu od 25.5.2020. do 5.6.2020. moguće je održavanje konsultacija u prostorijama fakulteta u terminima i učionicama predviđenim rasporedom časova. 

http://www.matf.bg.ac.rs/vesti/3128/obavestenje-o-konsultacijama/

Konsultacije iz Istraživanja podataka će biti održane u terminima vežbi samo po prethodnom dogovoru sa studentima. Neophodno je da student elektornskom porukom najavi dolazak na konsultacije bar 24 sata unapred. 

 

 


detaljnije >>

Online konsultacije

Tokom vanrednog stanja, online konsultacije će biti održavane u terminima vežbi iz Istraživanja podataka 1 preko Skype. Poželjno je javljanje najaviti dan unapred.

Skype kontakt

 

 


detaljnije >>

Promena strukture ispita iz IP1

Zbog vandrednog stanja, promenjena je struktura ispita iz kursa Istraživanje podataka 1. Predispitne obaveze (seminarski rad i kolokvijum) se ukidaju, a poeni sa predispitnih obaveza se prebacuju na ispit. Pismeni i usmeni deo ispita će se održavati u odvojenim terminima.


detaljnije >>

Materijali za vežbe iz IP1

Tokom vanrednog stanja, materijali za vežbe iz Istraživanja podataka 1 će biti postavljeni nakon što predmetni profesor postavi materijale za predavanja za određenu nedelju. Online konsultacije će biti organizovane nakon postavljanja materijala za poslednju nedelju marta.  


detaljnije >>

Otkazivanje vežbi iz IP1

Usled proglašenja vanrednog stanje u Srbiji, vežbe iz Istraživanja podataka 1 neće biti održane 16.3.2020. Materija koji bi po planu kursa bio obrađen na vežbama će biti dostupan u pisanom obliku.


detaljnije >>

Promena učionice u kojoj se održavaju vežbe iz IP1 za grupu 3I11

Grupa 3I11 će vežbe iz Istraživanja podataka 1 imati u učionici 704 umesto u učionici 718 u četvrtak 20.2, kao i u četvrtak  27.2.


detaljnije >>

Vežbe iz IP u prvoj nedelji

Vežbe iz Istraživanja podataka neće biti održane u radnoj nedelji od 10.2.2020. do 14.2.2020.


detaljnije >>Tekući kursevi