Predavanje 11 - zapis 3D modela i hardver

Slajdovi

Primeri 3D modela (mogu se otvoriti pomoću alata navedenih na kraju slajdova)


Tekući kursevi