Sve vesti

Rezultati Teorije Informacije - Jun1

Dragana Rakonjac: 65/100


detaljnije >>

Biostatistika - rezultati četvrtog kolokvijuma i tabela ukupnih poena

 


1. test 2. test 3. test 4. test ukupno
Iva Jovanović 19 18 0 19 56
Mina Kovačević 15 17 15 0 47
Anja Živković 11 12 6 12 35
Bogdan Jovanović 12 0 5 16 33
Nađa Milovanović 17 14 12 13 44
Dunja Jošić 19 16 14 17 52
Aleksandra Jovanović 16 10 9 15 41
Jovan Škurtić 17 0 11 9 37
Tea Stevanović 15 0 10 4 29
Jovana Perić 17 0 9 5 31
Jana Domanović 18 18 17 0 53
Sofija Pavićević 14 17 8 0 39
Nikola Krizmanić 17 18 18 0 53
Mina Jakovljević 9 0 13 15 37
Andrea Tomić 15 13 14 0 42
Marija Bilas 19 0 17 19 55
Ksenija Brinić 0 11 10 0 21
Vukan Dragović 0 13 11 17 41
Katarina Bošković 0 9 0 0 9


detaljnije >>

Rezultati predroka iz Teorije Informacija

 

Maša Miladinović 76
Dušan Garić 82
Ana Petrović 91

detaljnije >>

Termin predroka iz Teorije Informacija

Predrok će se održati 26.5 u 11h na Trgu.


detaljnije >>

Biostatistika - rezultati trećeg kolokvijuma

 

Vukan Dragović 11
Anja Živković 6
Bogdan Jovanović 5
Mina Kovačević 15
Jovan Škurtić 11
Sofija Pavićević 8
Nađa Milovavić 12
Dunja Jošić 14
Andrea Tomić 14
Jovana Perić 9
Marija Bilas 17
Tea Stevanović 10
Ksenija Brinić 10
Mina Jakovljević 13
Aleksandra Jovanović 9
Jana Domanović 17
Nikola Krizmanić 18

detaljnije >>

Biostatistika - Rezultati drugog kolokvijuma

 

Iva Jovanović 18
Mina Kovačević 17
Anja Živković 12
Nađa Milovanović 14
Dunja Jošić 16
Aleksandra Jovanović 10
Jana Domanović 18
Sofija Pavićević 17
Nikola Krizmanić 18
Andrea Tomić 13
Ksenija Brinić 11
Vukan Dragović 13
Katarina Bošković 9

detaljnije >>

Biostatistika - Rezultati prvog kolokvijuma

 

Iva Jovanović 19
Mina Kovačević 15
Anja Živković 11
Bogdan Jovanović 12
Nađa Milovanović 17
Dunja Jošić 19
Aleksandra Jovanović 16
Jovan Škurtić 17
Tea Stevanović 15
Jovana Perić 17
Jana Domanović 18
Sofija Pavićević 14
Nikola Krizmanić 17
Mina Jakovljević 9
Andrea Tomić 15
Marija Bilas

19


detaljnije >>

SS3 Seminarski - rezultati odbrane 24.1.2024.

Dušica Đurić - 65p
Ivana Tasić - 58


detaljnije >>Tekući kursevi