Nauka

Oblasti mog naučnog interesovanja su neparametarska statistika, testiranje statističkih hipoteza, analiza preživljavanja, teorija pouzdanosti,  statističko učenje. Smatram da je lepota nauke u povezivanju raznih naučnih oblasti pa mi je proširivanje naučnih vidika pravo zadovoljstvo.

Spisak mojih dosadašnjih publikacija, kao i detaljna biografija se mogu naći na stranici na engleskom jeziku.


Tekući kursevi