Početna

Usmeni ispit iz UFM u roku Jan2 - 20.02.2018. u 17h.

 Termini usmenih ispita iz UKA (rokovi Jan1 i Jan2).

       - 10.02.2018. u 10h.

       - 17.02.2018. u 10h.

       - 24.02.2018. u 10h.


 

 

 


Tekući kursevi