Početna

Uvod u kompleksnu analizu - zbirka zadataka. 

Rokovi (UKA/KF).

• Nastava: https://matf.webex.com/meet/bkarapetrovic

Usmeni ispit (UKA/KF) (Jun 1) - 04.07.2022. u 17h.

 Usmeni ispit (UKA/KF) (Jun 2) - 11.07.2022. u 17h.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Tekući kursevi