Početna

Uvod u kompleksnu analizu - zbirka zadataka. 

Ispitna pitanja (UKA/KF).

Rokovi (UKA/KF).

• Konsultacije - 19.01.2020. u 15h (kabinet 828).

 Usmeni ispit (UKA/KF) (Jan 1) - 04.02.2020. u 13h. 

 Usmeni ispit (UKA/KF) (Jan 2) - 23.02.2020. u 15h. 

 Usmeni ispit (UKA/KF) (Jun 1) - 02.07.2020. u 17h. 


 

 

 

 


 


Tekući kursevi