Početna

Uvod u kompleksnu analizu - zbirka zadataka. 

Rokovi (UKA/KF).

Usmeni ispit (UKA/KF) (Jan 1) - 17.02.2021. u 13h.

 Usmeni ispit (OPA-A) (Jan 1) - 18.02.2021. u 17h.

 Usmeni ispit (UKA/KF/OPA-A) (Jan 2) - 28.02.2021. u 17h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Tekući kursevi