Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног доцента за ужу научну област Диференцијалне једнацине

Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног ванредног професора за ужу научну област Диференцијалне једнацине (конкурс објављен у листу "Послови" 31.05.2023. године),

Извештај, сажетак


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести