Одељење за математику, 30. јун 2023.

Најављено предавање се одложено за почетак јесени. Нови термин ће бити благовремено објављен.

 

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 30. јуна 2023, у сали 301ф Матматичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Лука Милићевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПРИБЛИЖНИ КВАДРАТНИ ВАРИЈЕТЕТИ

Апстракт: Први нетривијалан резултат о приближним алгебарским структурама у адитивној комбинаторици је Фрајманова теорема. У контексту Фуријеове анализе вишег реда, следећа општија верзија те теореме појављује се природније: када год скуп А F_ p^n има бар c|А|^3 адитивних четворки, онда постоји потпростор U, величине |U| О _ c(|А|), такав да је |U А| Ω _ c(|А|). (Као што је уобичајено, под адитивном четворком називамо четворку елемената (а_1, а_2, а_3, а_4) (F _ p^n)^4 такву да је а_1 + а_2 = а_3 + а_4.) Дакле, о скупу А са овим својством можемо размишљати као о приближном потпростору. Мотивисани другим приближним алгебарским структурама које се појављују у Фуријеовој анализи вишег реда, у овом предавању ћемо се бавити квадратном верзијом ове теореме. Наиме, разматраћемо који би то комбинаторни услови били адекватни за дефиницију приближних квадратних варијетета, а који би нам притом омогућили да докажемо квадратну Фрајманову теорему.

Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести