Студентски семинар, 20. јануар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн и уживо у петак, 20. децембра 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ, са почетком у 12 часова.

Предавач: Алекса Милојевић, Универзитет у Принстону

Наслов предавања: СЛУЧАЈНИ ПРИЈАТЕЉСКИ ГРАФОВИ

Апстракт:
Претпоставимо да имамо два проста неусмерена графа са темена, i Y. Замислимо да темена графа Y представљају особе, и да су њихова пријатељства представљена гранама овог графа. Узмимо произвољан распоред ових особа на темена графа и постматрајмо следећи процес. Две особе смеју да замене места уколико су пријатељи и уколико су темена на којима стоје у графу суседна. Природно је запитати се да ли се сваки распоред може трансформисати у сваки други применом ових потеза.

У овом предавању, увешћемо појам пријатељских графова и извести неке од њихових основних особина. Затим ћемо увести Ердош-Рењијев модел случајних графова, G(n, p), и размотрити случај када су i Y случајни графови. Наиме, описаћемо граничну вероватноћу за коју можемо очекивати да од сваког распореда може стићи до сваког другог, применом горе описаних потеза.

Линк за приступ предавању:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Линк за регистрацију:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести