Семинар из вештачке интелигенције, 22. јун 2022.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 22. јуна 2022, од 19-20 часова.

Предавач: Татјана Давидовић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПРИРОДА ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ МЕТАХЕУРИСТИКИХ МЕТОДА И ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ – II ДЕО

Апстракт:
Вештачка интелигенција представља скуп програмских техника које треба да омогуће рачунарима и другим машинама неке видове интелигентног понашања, својствених људима. Прва истраживања на ову тему повезана су са самим почецима рачунарства, на пример, развој програма за играње шаха. Већина проблема вештачке интелигенције спада у класу проблема претраге, који се додатно могу проширити на проблеме превођења, препознавање слика, писаног текста и говора, експертне системе, аутоматске доказиваче теорема, и многе друге. Метахеуристике су уопштене методе претраге које су иницијално развијене за решавање проблема комбинаторне и континуалне оптимизације, али се очигледно могу користити и у вештачкој интелигенцији. Могу бити математички засноване или инспирисане природом, могу конструисати нова и потенцијално боља решења или вршити трансформације већ постојећих решења у циљу њихове поправке. Такође, разликујемо методе које током рада користе једно решење и оне које раде над популацијом решења. У првом делу предавања представљене су неке метахеуристичке методе и истакнуто је да их у контексту вештачке интелигенције треба разматрати на три начина: 1) као равноправне методе вештачке интелигенције (примењиване су на проблем кластеровања, задовољивости, проблем одлучивања, проблеме задовољења ограничења и сл.); 2) као помоћне технике приликом дизајнирања стандардних метода вештачке интелигенције, на пример за подешавање (хипер|мета)-параметера који утичу на перформансе; 3) као предмет примене метода вештачке интелигенције, пре свега машинског учења, чиме се добијају ефикасније методе оптимизације. Сва три аспекта ће бити детаљно описана и поткрепљена примерима.

Напомена: Регистрациона форма за учешће је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести