Прелиминарни захтев за признавање испита приликом уписа по посебним условима

Одлука о посебним случајевима уписа (без пријемног испита)

Кандидати који су заинтересовани за упис неког од студијских програма које реализује Математички факултет, по посебним условима предвиђеним чл. 96 Статута Универзитета у Београду, у периоду од 11. новембра 2021. до 31. маја 2022. године могу поднети прелиминарни захтев о процени броја признатих испита и ЕСПБ.

Приликом подношења прелиминарног захтева, кандидати морају да уплате 8 000 динара за издавање прелиминарног решења. За сваки студијски програм Математичког факултета треба поднети одвојен прелиминарни захтев и за сваки поднети захтев потребно је извршити посебну уплату.

Детаљи процедуре издавања прелиминарног решења дати су у следећем документу.

Одлука о прелиминарном признавању испита

Прелиминарни захтев се подноси електронски попуњавањем формулара.

У случајевима када је могућ упис по посебним условима, за сваки прелиминарни захтев издаје се прелиминарно решење које садржи процену броја признатих предмета и ЕСПБ, и процену дужине трајања жељених студија. Прелиминарно решење је информативног карактера и представља препоруку Наставно научном већу Математичког факултета и Комисији за признавање испита приликом доношења коначног решења, једино у случају да када су истоветни подаци из прелиминарног и званичног захтева.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести