Семинар за рачунарство и примењену математику, 26. октобар 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у уторак, 26. октобра 2021. са почетком у 14.15 часова.

Предавач: проф.др Снежана Кнежевић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: ПРЕДСТАВЉАЊЕ УЏБЕНИКА "ФОРЕНЗИЧКО РАЧУНОВОДСТВО, ИСТРАЖНЕ РАДЊЕ, ЉУДСКИ ФАКТОР И ПРИМЕЊЕНИ АЛАТИ"

Апстракт:
Независно од тога што постоје многи академски и стручни извори који описују примарне функционалне аспекте форензичког рачуноводства или истраге преварних и коруптивних радњи, ова књига је прва ове врсте по свом специфичном приступу. Уџбеник под називом „Форензичко рачуноводство, истражне радње, људски фактор и примењени алати“ који даје преглед теоријских концепата и њихове практичне примене, а који су организовани у четири дела: (1) Форензичко рачуноводство, Ревизија, Интерна Контрола, Финансијска анализа, Управљачко рачуноводство и етика, Форензика јавних набавки и Статистика; (2) Истражне радње, Пореска евазија, Вештачење, Прање новца и финансирање тероризма; (3) Људски фактор, Форензичка фонетика, Безбедност; (4) Примењени алати, Пословни модели, Дигитализација, Корпоративна друштвена одговорност.

Уџбеник је резултат дугогодишњег рада истакнутих експерата из области рачуноводства и ревизије, безбедности, права, здравства и других дисциплина са вишегодишњим искуством, међу којима је и већи број универзитетских професора, доцената и асистената (Факултет организационих наука, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Економски факултет у Београду, Правни факултет у Новом Саду, Криминалистичко полицијски универзитет, Факултет безбедности, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Економски факултет у Крагујевцу). Такође, велику подршку у израде овог уџбеника пружили су професори и доценти из иностранства (Економски факултет у Бања Луци, Правни факултет “Iustinianus Primus,” „С. Универзитет Ћирила и Методија, Универзитет Гоце Делчев-Штип“). У изради овог уџбеника значајан допринос су дали и професори и предавачи на струковним студијама (Београдска академија пословних и уметничких струковних студија, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, Академија струковних студија Јужна Србија, Одсек за пословне студије Блаце и др). Уредник уџбеника  је проф. др Снежана Кнежевић.

Због тренутне епидемиолошке ситуације, предавања се могу пратити искључиво на даљину преко линка
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

За активно учешће на Семинару (дискусија, евиденција присуства) неопходно је да се на том линку и улогујете (ставка "логин" у горњем десном углу). Уколико нисте већ регистровани то можете учинити преко линка: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/xzGqvSp7aWbg8WpYX


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести