Семинар за геометрију и примене, 8. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у четвртак, 8. април 2021. са почетком у 17:15.

Предавач: Предраг Јовановић, научни саветник, Астрономска опсерваторија у Београду

Наслов предавања: ПОСМАТРАЧКА КОСМОЛОГИЈА И КОСМОЛОШКИ ТЕСТОВИ

Апстракт:
У овом предавању ће укратко бити приказане основне поставке посматрачке космологије, као и најважнији космолошки тестови, тј. астрономска посматрања која се користе за одређивање параметара стандардног ΛCDM космолошког модела, као што су: супернове типа Ia, космичко микроталасно позадинско зрачење, барионске акустичне осцилације и гравитациона сочива. Биће приказане и различите мере за космолошка растојања, од којих су најважнија растојања по луминозности и угаоном дијаметру, а такође и њихово практично коришћење за одређивање вредности космолошких параметара помоћу поменутих космолошких тестова.
Биће објашњена и тзв. Хаблова тензија, тј. разлика у вредностима Хаблове константе добијеним помоћу  различитих космолошких тестова.
Поред тога, укратко ће бити представљени и неки резултати наших истраживања примене гравитационих сочива у посматрачкој космологији.

Детаљи приступа:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mef699433b60dfcc426a54fb6f301d7f7
Meeting number (access code): 183 136 2040
Meeting password: JrC86MjEeT3


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести